Ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταγραφή των ιπποειδών

Από τις 21 Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής των ιπποειδών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr, στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο ΥΠΑΑΤ «Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Ιπποειδών» (ΚΗΒΔΙ).

Στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών καταχωρίζουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των ιπποειδών, τις εγκαταστάσεις, καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης των υπεύθυνων επιχειρήσεων ιπποειδών.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες των ιπποειδών υποχρεούνται να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών στις οποίες ανήκουν, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με:

✱ Την ταυτότητα των ιπποειδών (ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία θανάτου, περιγραφή, όνομα, αριθμός microchip, μοναδικός ισόβιος αριθμός ιπποειδούς).

✱ Τις εγκαταστάσεις διαμονής των ιπποειδών (στοιχεία ταυτοποίησης υπευθύνου της εγκατάστασης, έδρα της εγκατάστασης, κωδικός εγκατάστασης, ημερομηνία εισόδου του κάθε ιπποειδούς στην εγκατάσταση).

✱ Τους υπευθύνους των ιπποειδών (στοιχεία ταυτοποίησης, αναλυτικός κατάλογος με τα ιπποειδή για τα οποία είναι υπεύθυνος).

✱ Τα έγγραφα ταυτοποίησης των ιπποειδών (είδος εγγράφου ταυτοποίησης, ημερομηνία έκδοσης).

✱ Τους φορείς έκδοσης των εγγράφων ταυτοποίησης.