Ξεκίνησε η τρίτη πτήση της καρπόκαψας στη μηλιά

Η τρίτη πτήση του εντόμου της καρπόκαψας εκτιμάται ότι ξεκίνησε, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων με σημαντικές συλλήψεις το χρονικό διάστημα 5-6 Αυγούστου, όπως κατέγραψε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Ράχης Ημαθίας και της Ράχης Πιερίας. Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 10-11 Αυγούστου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 16-17 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι στις 12-14 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και στις 17-19 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Επίσης, επειδή η πλειονότητα των αβγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα, ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δέντρων.