Κτηνοτροφία: Κατατέθηκε η τροπολογία που καθιστά αφορολόγητη και ακατάσχετη την έκτακτη προσωρινή στήριξη για αγορά ζωοτροφών

Όπως είχε αναφέρει αποκλειστικά η «ΥΧ» στο φύλλο της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου ο ΥπΑΑΤ θα θεσπίσει το ακατάσχετο και ανεκχώρητο χαρακτήρα της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές με τροπολογία στο νομοσχέδιο με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Ενίσχυση ζωοτροφών: Το ακατάσχετο υπόσχεται να φέρει με ρύθμιση ο Γεωργαντάς

Σε αυτό ορίζεται ως αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη η ενίσχυση που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι με βάση το Μέτρο 22 για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφερει η τροπολογία:

Άρθρο 3

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Η ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 61 του ν.4914/2022 (Α’ 61).

Διαβάστε όλη την τροπολογία που κατατέθηκε, εδώ

 

Διαβάστε επίσης:

ΣΕΚ: Kίνδυνος να αποκλειστούν χιλιάδες κτηνοτρόφοι από τη στήριξη για τις ζωοτροφές