Κύπρος: Η Κομισιόν εγκρίνει 7,75 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών λόγω ρωσικής εισβολής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κονδύλι ύψους 7,75 εκατομμυρίων ευρώ για την Κύπρο, με στόχο τη στήριξη ορισμένων παραγωγών αγροτικών προϊόντων που πλήττονται εμμέσως από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, η οικονομική βοήθεια θα λάβει τη μορφή άμεσων ενισχύσεων. Το μέτρο θα είναι ανοιχτό στον αγροτικό τομέα και θα προσανατολίζεται ιδίως σε παραγωγούς πατάτας, φρούτων, λαχανικών και αβγών, καθώς και σε ορισμένους αναγνωρισμένους οργανισμούς και συνεταιρισμούς.

Το πρόγραμμα στοχεύει στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκούς ρευστότητας στους επιλέξιμους δικαιούχους προκειμένου να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κυπριακό κονδύλι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της σοβαρής αναταραχής στην οικονομία του κράτους-μέλους. «Το πρόγραμμα των 7,75 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στην Κύπρο να στηρίξει τους παραγωγούς ορισμένων βασικών γεωργικών προϊόντων, όπως τα λαχανικά και τα αβγά, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις ρευστότητας υπό το πρίσμα της κρίσης», δήλωσε σχετικά η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργκρέτε Βεστάγκερ.