Λάρισα: Ενημέρωση για τη φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας

«Κανονική» χρονιά μετά από χρόνια βλέπουν οι οινοποιοί

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου (ΠΚΠΦΠ & ΦΕ Βόλου) ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Με την ενημέρωση αυτή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στοχεύει στην “αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
Η έγκαιρη ενημέρωση που αφορά στην περίοδο της καρποφορίας με καρπόδεση του 50% των ανθέων και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση”.

Πηγή: ERTNews.gr