Λάρισα: Ημερίδα για την ολιστική διαχείριση της διατροφής των μηρυκαστικών

Διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας - Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την 5η Ημερίδα Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων διοργανώνει σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο κτήριο Αγροτεχνολογίας του πανεπιστημίου, στο συγκρότημα Γαιόπολις της Λάρισας, με κεντρικό θέμα: «Ολιστική Διαχείριση της Διατροφής των Μηρυκαστικών».

Η ημερίδα συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος παραγωγών, επαγγελματιών και επιστημόνων, ενώ στην πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωσή της θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδρίες.

Συνεδρίες

Στην πρώτη συνεδρία, με ομιλητές τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Δρ Ανδρέα Φώσκολο, και στη συνέχεια τις υποψήφιες διδάκτορες του τμήματος, Αντιγόνη Πλωμαρίτου και Mikenzie E. Hanlon, θα παρουσιαστεί η ολιστική διαχείριση των εκτροφών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και εν συνεχεία μία σειρά ερευνητικών εργασιών βασισμένες σε αυτήν. Βασικός άξονας των εργασιών είναι η διαχείριση της διατροφής με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και της νιτρορύπανσης.

Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώνεται στη γενικότερη διαχείριση των προβάτων. Οι επιστημονικά υπεύθυνες της εταιρείας Heliades Farming Solutions, Δρ Παναγιώτα Καζανά και Δρ Σοφία Τερματζίδου, θα παρουσιάσουν πρακτικές διαχείρισης των προβάτων γαλακτοπαραγωγής, ενώ ο επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Φώσκολος θα επικεντρωθεί στη διαχείριση της διατροφής τους, παραθέτοντας στοιχεία από μελέτες του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων.

Η εκτροφή μηρυκαστικών ζώων είναι από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής παγκοσμίως, παρέχοντας πλούσια σε θρεπτική αξία τρόφιμα, όπως το γάλα και το κρέας. Η σύγχρονη παραγωγή βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, οι οποίες αφορούν τόσο στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της εκτροφής, όσο και στη βελτίωση της ευζωίας και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων αποσκοπεί στη μελέτη της ολιστικής διαχείρισης της εκτροφής μηρυκαστικών ζώων με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της παραγωγής και την αντιμετώπιση των προαναφερθεισών σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου.

Χορηγός Επικοινωνίας της ημερίδας είναι η εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα».