Λάρισα: Πληρωμή Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Λάρισα: Πληρωμή Βιολογικής Κτηνοτροφίας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις 2ης πληρωμής (μετά ενστάσεων) του έτους 2015 για την Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4., και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας.

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 56.462,63 ευρώ για 14 δικαιούχους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές