Γ. Λαζαρίδης: Νέες ευκαιρίες για επιχειρηματίες και καταναλωτές

Γ. Λαζαρίδης: Νέες ευκαιρίες για επιχειρηματίες και καταναλωτές

Η συνεργατική οικονομία δημιουργεί νέες ευκαιρίες, τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους καταναλωτές, και συνδράμει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται να στηριχθούν οι πλατφόρμες συνεργασίας, μέσω των αναπτυξιακών εργαλείων, κρατικών και κοινοτικών.

Μέσω αυτού του οργανωτικού μοντέλου, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής μπορούν να αναδειχθούν και μέσω στόχευσης να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Για κανέναν λόγο, οι προσπάθειες του συνεταιριστικού κινήματος δεν πρέπει να οργανωθούν με βασικό κριτήριο την απορρόφηση κονδυλίων. Άλλωστε, οι μνήμες από τη λειτουργία «αμαρτωλών» συνεταιρισμών, που έγιναν όχι για την εξυπηρέτηση των αγροτών και της γεωργίας, αλλά για την αποκατάσταση και την τακτοποίηση κομματικών στελεχών, γνωστής απόχρωσης, είναι ακόμη νωπές.

Οι προκλήσεις για τον συνεργατισμό και το συνεταιριστικό κίνημα έγκειται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση – αξιοποίηση των επιδοτούμενων χορηγήσεων, σε μια περίοδο που η χρηματοδότηση της οικονομίας γίνεται προσεκτικά και με μεθοδικό τρόπο.

Κατά τη νέα περίοδο, όμως, δίνεται η δυνατότητα μέσω αναπτυξιακών εργαλείων (ΝΕΑ ΚΑΠ – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος) να σχεδιαστούν προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών, μικροκαλλιεργητών, των ορεινών περιοχών, αλλά και των γυναικών στις περιοχές αυτές, με εκτεταμένες δυνατότητες στήριξης της τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και εμπορικής συνεργασίας.

Η στρατηγική, που οφείλει να ακολουθεί κάθε χώρα, είναι να εξασφαλίζει τη διατροφική της αυτάρκεια, την ανάπτυξη με κριτήρια κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο και την τόνωση των παραμεθόριων περιοχών της, προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σταδιακά και μεθοδικά με σκληρή δουλειά και ισορροπημένες προσεγγίσεις.

Κράτος και συνεργατικό κίνημα οφείλουμε να εργαστούμε μαζί και να ανταποκριθούμε στις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, με μοναδικό γνώμονα την υγιή ανάπτυξη και την ευμάρεια της κοινωνίας μας.

Γιώργος Λαζαρίδης, υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ανεξάρτητων Ελλήνων, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης