Μ. Βρετανία: Οι ανεπαρκείς ευρυζωνικές υποδομές παρεμποδίζουν την παραγωγή τροφίμων

Η ανεπαρκής σταθερή και κινητή ευρυζωνική κάλυψη εξακολουθεί να εμποδίζει πολλές αγροτικές επιχειρήσεις της βρετανικής υπαίθρου από το να λειτουργούν αποτελεσματικά, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Ψηφιακής Τεχνολογίας της Εθνικής Ένωσης Αγροτών (NFU) της Μεγάλης Βρετανίας. Με αφορμή το συγκεκριμένο εύρημα, η οργάνωση ζητά την επιτάχυνση των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές της χώρας.

Παρότι πολλές βασικές αγροτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εκμετάλλευσης εξαρτώνται από την ισχυρή συνδεσιμότητα, μόλις το 21% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχει πρόσβαση σε αξιόπιστο σήμα κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρο το αγρόκτημά του, ενώ λιγότεροι από τους μισούς ανέφεραν επιδόσεις ταχύτητας στις σταθερές ευρυζωνικές τους συνδέσεις που να είναι επαρκείς για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Επιπλέον, ένας στους είκοσι αγρότες δήλωσε ότι δεν έχει αξιόπιστο υπαίθριο σήμα στο αγρόκτημά του.

Οι ισχυρές υποδομές ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι απαραίτητες για να μπορούν οι αγρότες να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, να χρησιμοποιούν εξοπλισμό GPS σε τρακτέρ, να συνομιλούν με πελάτες και, τέλος, να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλειά τους. Για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών στις αγροτικές περιοχές, η NFU ζητά το Κοινό Δίκτυο της Υπαίθρου να παραμείνει κυβερνητική προτεραιότητα και να ολοκληρωθεί έως το 2025, τα ευρυζωνικά συστήματα να ισχύουν για όλους τους τύπους ευρυζωνικής πρόσβασης και περισσότερη υποστήριξη για την κατάρτιση των αγροτών σε ψηφιακές δεξιότητες εστιασμένες στην αγροτική δραστηριότητα.