Μ. Βρετανία: Πρόσω ολοταχώς για καινοτόμες ζωοτροφές που καταστέλλουν τις εκπομπές μεθανίου

Στη δέσμευση να συνεργαστεί με την κτηνοτροφική βιομηχανία, ώστε να παράσχει περισσότερες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του ζωικού κεφαλαίου, προχώρησε το βρετανικό υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (DEFRA). Αυτό αναμένεται να συμβεί μέσω της χρήσης ζωοτροφών στην Αγγλία, οι οποίες μειώνουν αισθητά τις εκπομπές μεθανίου.

Μετά από έκκληση για αποδεικτικά στοιχεία που πραγματοποιήθηκε από κοινού με τις Αποκεντρωμένες Κυβερνήσεις για την καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα, το DEFRA επιβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με τη βιομηχανία και τους αγρότες, για να ενθαρρύνει την ευρεία υιοθέτησή τους στην Αγγλία.

Η πρωτοβουλία του DEFRA εναρμονίζεται με το Σχέδιο Βελτίωσης του Περιβάλλοντος (EIP) του Ηνωμένου Βασιλείου, μία από τις παραμέτρους του οποίου αφορά τη διερεύνηση καινοτόμων τρόπων μείωσης των αγροτικών εκπομπών.

Δεδομένου ότι τα καινοτόμα προϊόντα ζωοτροφών, που καταστέλλουν τις εκπομπές μεθανίου, αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά από το 2025, το DEFRA προσδιόρισε σχέδια εφαρμογής που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν καθοδήγηση, συμβουλές και υποστήριξη στους Βρετανούς αγρότες μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων ή εισαγωγής ενός εξατομικευμένου νέου προγράμματος.

Απώτερος στόχος του DEFRA είναι να δημιουργήσει μια ώριμη αγορά, να ενθαρρύνει την υιοθέτηση και να εφαρμόσει τη χρήση αυτών των προϊόντων σε κατάλληλα συστήματα βοοειδών σε όλη την Αγγλία, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι το 2030.