Μ. Κεφαλογιάννης: Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες να κατοχυρώνουν τα ΠΓΕ και ΠΟΠ

Μ. Κεφαλογιάννης: Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες να κατοχυρώνουν τα ΠΓΕ και ΠΟΠ

Tην ανάγκη καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, επισήμανε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ σε ειδική ημερίδα, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις Βρυξέλλες.  

Στην ημερίδα συζητήθηκαν θέματα για τον αγροτικό τομέα, όπως η ανάγκη ύπαρξης ενός προστατευτικού πλαισίου για τα αγροτικά προϊόντα, η ενίσχυση του αγροτικού συνεργατισμού, η μείωση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή και η καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα της γεωργίας. 

Όπως τόνισε στην παρέμβασή του ο κ. Κεφαλογιάννης, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης. Να προασπίζουν και να κατοχυρώνουν όλα τα προϊόντα της Ε.Ε.  Και κυρίως τα προϊόντα αυτά που έχουν ταυτότητα και ποιότητα, τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης όπως Φέτα, Γιαούρτι, Ελιές «Καλαμάτας».

Επισήμανε πως οι εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικούς και ισχυρούς μηχανισμούς σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας αλλά και εθνικού δικαίου με τρόπο που θα ενισχύσουν την προστασία και ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Στην συνέχεια της τοποθέτησής του, τόνισε αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τον αγροτικό τομέα, ότι η ύπαρξη ενός προστατευτικού πλαισίου υπό προϋποθέσεις είναι επιθυμητό. Δεν είναι τυχαίο ότι  οι Η.Π.Α., ήδη από τη δεκαετία του 1920 μέσω του πλαισίου «Capper Volstead Act», δίνουν τη δυνατότητα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των τιμών προς όφελος των παραγωγών.

Είναι επομένως αναγκαία, σημείωσε, η ενίσχυση των συνεργασιών στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα των ομάδων παραγωγών και των διακλαδικών συνεργειών μεταξύ παραγωγής, πιστοποίησης και μεταποίησης που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων.

Τέλος, τόνισε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην διάδοση της συμβολαιακής γεωργίας μέσω της θεσμοθέτησης ενός ευρωπαϊκού κοινού γενικού προτύπου.