Μαρούλι: Δυνατότητες για εξαγωγή σε ευρωπαϊκές χώρες

Το μαρούλι, όπως και άλλα είδη φυλλωδών λαχανικών, αποτελεί ένα από τα βασικά κηπευτικά στην κουζίνα των Ευρωπαίων καταναλωτών. Από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο, οι ανάγκες καλύπτονται από την τοπική παραγωγή. Το επόμενο διάστημα, παράγονται σε θερμοκήπια και εισάγονται από χώρες με ήπιες θερμοκρασίες. Σε αυτές τις χώρες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, κυρίως οι νότιες περιοχές.

Όπως μας εξηγεί ο Μιχάλης Μιμίκος, εξαγωγέας φυλλωδών λαχανικών και παραγωγός σπορόφυτων από τα Ψαχνά Ευβοίας, «οι βόρειες χώρες, για 6 έως 7 μήνες τον χρόνο, για να καταναλώνουν τοπικά φυλλώδη λαχανικά, θα πρέπει να τα καλλιεργούν σε θερμοκήπια, όπου το κόστος είναι σημαντικό. Για τον λόγο αυτόν, ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους εισάγεται από νότιες περιοχές».

Καλύτερη οργάνωση με σωστή συνεργασία

Οι αποστάσεις και ο χρόνος που μεσολαβεί από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή, αποτελούν ένα σοβαρό μειονέκτημα στην εμπορία αυτού του είδους των φυτών, ώστε να φτάσουν στις αγορές χωρίς απώλειες. Το πρόβλημα αυτό, όπως μας εξηγεί ο κ. Μιμίκος, μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από μία καλύτερη οργάνωση των εμπλεκομένων σε αυτή την δράση.

«Η συγκέντρωση της παραγωγής σε τοπικό επίπεδο, με ομάδες παραγωγών, άτυπες ή μη, μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε και καλύτερες συμφωνίες να γίνονται σε επίπεδο αγοράς, αλλά και καλύτερη διακίνηση των λαχανικών, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Η συνέχεια και η συνέπεια στην εκτέλεση της παραγωγής αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για την ενίσχυση της παρουσίας μας στις αγορές του εξωτερικού».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Κωνσταντίνου Τράκα, γεωπόνου από τα Ίρια Αργολίδας. «Παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς στην Ευρώπη για την εμπορία των κηπευτικών που παράγουμε, βλέπουμε ότι υστερούμε σε μεγάλο βαθμό.

Η δημιουργία ενός σοβαρού δικτύου, με τη συνεχή ροή των κηπευτικών στις αγορές του εξωτερικού, μέσα από συμφωνίες, αποτελούν το ουσιαστικότερο εργαλείο στην προώθηση των προϊόντων μας. Η φερεγγυότητα στους χρόνους παράδοσης, όπως επίσης και η διατήρηση της ποιότητας με τη σωστή ψύξη και πρόψυξη, θα ενισχύσουν περισσότερο την παρουσία μας στις αγορές».

Κάν’ το όπως οι Ισπανοί

Περιγράφοντας τη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι Ισπανοί παραγωγοί φυλλωδών λαχανικών στους τομείς παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τους προς τις αγορές της Ευρώπης, ο κ. Τράκας ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος για την ελληνική παραγωγή και την προοπτική της στις αγορές όχι μόνο του εξωτερικού, αλλά και τις εγχώριες.

«Με επισκέψεις μου στην Ισπανία και στους τόπους παραγωγής φυλλωδών λαχανικών, είδα τον τρόπο παραγωγής και εμπορίας των κηπευτικών τους στις αγορές της Ευρώπης. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή, οι ποσότητες, οι συνέπειες στις παραδόσεις των παραγγελιών, αλλά και οι συσκευασίες τους, αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην επικράτησή τους στις αγορές της Ευρώπης.

Η χώρα μας, και εμείς προσωπικά, υστερούμε σε σημαντικά μεγάλο βαθμό και πρέπει άμεσα να κάνουμε αυτή την υπέρβαση, γιατί σιγά-σιγά θα καταναλώνουμε δικά τους προϊόντα ή από άλλες χώρες».