Με απλό ενοικιαστήριο στάβλου ή αγροτεμαχίου η φετινή ενεργοποίηση δικαιωμάτων

Με απλό ενοικιαστήριο στάβλου ή αγροτεμαχίου η φετινή ενεργοποίηση δικαιωμάτων
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Αναλυτική ανακοίνωση που ενημερώνει τα μέλη του για τον τρόπο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων την φετινή χρονιά εξέδωσε η ΕΑΣ Βόλου. Σύμφωνα με αυτή για τα ενοικιαζόμενα τεμάχια ή σταυλικές εγκαταστάσεις αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ηλεκτρονικό μέσω ΤΑΧΙSΝΕΤ ή απλό με θεώρηση για τα γνήσια των υπογραφών (όταν το ετήσιο μίσθωμα είναι μέχρι 960 ευρώ) στο οποίο θα αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή απαραίτητα, καθώς και το είδος δικαιωμάτων και η χρονική περίοδος μίσθωσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑΣ Βόλου όλοι οι παραγωγοί θα χρειαστούν τα εξής:

 1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
 3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας 2015 και κωδικοί TAXISNET
 4. Βιβλιάριο ΟΓΑ (εάν υπάρχει) ή ΑΜΚΑ όταν υπάρχει άλλος φορέας ασφάλισης.
 5. Κινητό τηλέφωνο και e-mail

Ειδικότερα για:

Α) Αροτραίες εκτάσεις

 1. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για σκληρό σιτάρι, βαμβάκι (καρτελάκια και σχετικά τιμολόγια)
 2. Συμβάσεις για καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων και ενεργειακών καλλιεργειών και σποροπαραγωγή
 3. Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων ή κοπριάς (Υ/Δ)
 4. Για τα ενοικιαζόμενα τεμάχια ή σταυλικές εγκαταστάσεις: ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ηλεκτρονικό μέσω ΤΑΧΙSΝΕΤ ή απλό με θεώρηση για τα γνήσια των υπογραφών(όταν το ετήσιο μίσθωμα είναι μέχρι 960 ευρώ) στο οποίο θα αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή απαραίτητα, καθώς και το είδος δικαιωμάτων και η χρονική περίοδος μίσθωσης.
 5. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια μηχανογραφημένο Ε9 1/1/2016 ή συμβόλαιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή για νέες αγορές που δεν υπάρχουν στο Ε9.

Β) Αιγοπρόβατα

1. Αντίγραφο Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ενημερωμένο τον 4ο/2017
Γ) Ιδιαίτερες περιπτώσεις

 1. Αριθμός απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
 2. Αριθμός απόφασης ένταξης σε Σχέδιο Βελτίωσης
 3. Απόφαση ορισμού διαδόχου σε πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης
 4. Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων της Βιολογικής Γεωργίας από τον πιστοποιητικό φορέα.

Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης, βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας θα έχουν μαζί τους οπωσδήποτε τον προγραμματισμό των καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο υπογεγραμμένο από το μελετητή τους.

Για Μέτρο 13.1 & 13.2 (πρώην Εξισωτική)

 1. Να είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών (γεννημένοι 1/1/1950 -31/12/1999)
 2. Να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης (ίδιος ή σύζυγος)
 3. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος

Δικαιολογητικά

Απόφαση χορήγησης σύνταξης & βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (έμμεσα συνταξ/νος-σύνταξηη χηρείας)

Θα λειτουργήσουν δυο γραφεία υποδοχής δηλώσεων:

 1. Βόλο, Λαρίσης 99, τηλ. 24210 63845
 2. Βελεστίνο, πρώην πρατήριο Φυτοφαρμάκων, τηλ. 24250 24304

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να επισπεύσουν τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων λόγω περιορισμένου χρόνου (15 Μαΐου 2017).

-Διαφήμιση-