Μεγάλες αλλαγές στην Γραμματεία Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ

Μεγάλες αλλαγές στην γραμματεία αγροτικού του Σύριζα

Στην πρώτη συνεδρίαση της Γραμματείας Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ για το 2020, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου, η Γραμματεία συγκροτήθηκε σε σώμα με παρόντες 26 από τα 34 μέλη της. Διενεργήθηκαν εκλογές με τα εξής αποτελέσματα:  

Συντονιστής: Φάνης Κουρεμπές
Αναπληρωτής Συντονιστής: Χρήστος Ρώσσιος

Συντονιστικό της Γραμματείας:
Παναγιώτα Βράντζα
Άννα Φουλίδη
Νίκος Παπαδόπουλος
Δημήτρης Τσίανος
Γιώργος  Σταυρίδης
Δημήτρης Πετροπουλάκης
Γιώργος Καββαδάκης

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αποφασίστηκε να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας για τις θεματικές ενότητες: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική, Βιομηχανία τροφίμων, Κλιματική αλλαγή

Ακόμη, έγινε συζήτηση για το νομοσχέδιο των αγροτικών συνεταιρισμών και
για την διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης στην Agrotica.