Μεγάλες ανατροπές στη γεωργία φέρνει το F2F

Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50 %, μείωση κατά τουλάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων, μείωση κατά 50 % των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα ζώα και την υδατοκαλλιέργεια και ένταξη του 25% των γεωργικών εκτάσεων στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας προβλέπει μεταξύ άλλων η ειδική στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα κατά την παρουσίασή της.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις μεγάλες ανατροπές που φέρνουν η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F) και η στρατηγική για την βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 22 Μαΐου.