Μείωση στις επενδύσεις γεωργικού εξοπλισμού το 2016 (Graph)

Μείωση στις επενδύσεις γεωργικού εξοπλισμού το 2016

Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις σε εξοπλισμό κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς και ψεκαστικά, μειώθηκαν κατά 14% το 2015, και έπεσαν στα 3,09 δισ. ευρώ. Όπως δήλωσε ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Γεωργικών Μηχανημάτων (CEMA), η μείωση αυτή αναμένεται να διευρυνθεί και το έτος 2016, κατά 11% περίπου.

«Οι χαμηλές τιμές αγροτικών προϊόντων και η πτώση των εισοδημάτων των παραγωγών, αποτελούν τις κύριες αιτίες της μείωσης των πωλήσεων. Η ζήτηση έπεσε μετά από την κορύφωση του 2013. Σήμερα η ζήτηση βρίσκεται στον μέσο όρο της οκταετίας», δήλωσε ο επικεφαλής του CEMA.

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, το 2015, η μείωση της ζήτησης ψεκαστικών, λιπασματοδιανομέων και σπαρτικών, ανήλθε στο 12%, μικρότερη από την αντίστοιχη πτώση του εξοπλισμού κατεργασίας εδάφους, που ανήλθε στο 16%.

Το 2016, ο βαθμός μείωσης αναμένεται να αντιστραφεί. Η ζήτηση του εξοπλισμού κατεργασίας αναμένεται να μειωθεί κατά τα 4%, ενώ των υπολοίπων κατά 19%.