Μεγάλη έρευνα της «YX»: Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι αγρότες για τις εαρινές σπορές

Μια καταγραφή των προθέσεων των καλλιεργητών ενόψει των εαρινών σπορών διενήργησε η «ΥΧ». Μέσω της ιστοσελίδας της, www.ypaithros.gr, ζήτησε από τους αναγνώστες της να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα.

Πρώτον, τι αλλαγές σκοπεύουν να κάνουν στις καλλιεργούμενες εκτάσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά σε βαμβάκι, καλαμπόκι, ηλίανθο, λοιπά ενεργειακά, καπνό, μηδική, κηπευτικά ή άλλα.

Δεύτερον, πόσο επηρεάστηκαν οι επιλογές τους από το κόστος των εφοδίων, το εκτιμώμενο επίπεδο τιμής του προϊόντος, την προοπτική διάθεσής του, τα κίνητρα ή αντικίνητρα που θέτει η νέα ΚΑΠ για αυτό, την αξιοποίηση της γης τους με άλλον τρόπο, όπως τις φθινοπωρινές σπορές ή, τέλος, κάποιον άλλον παράγοντα.

Η ανταπόκριση για ένα τόσο εξειδικευμένο ερώτημα ήταν θετική, καθώς οι απαντήσεις ανήλθαν στις 449 και αφορούσαν παραγωγούς που σχεδιάζουν να καλλιεργήσουν τα εν λόγω προϊόντα για συνεχόμενη περίοδο.

Όπως απεικονίζεται και στα σχετικά διαγράμματα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προκύπτουν, εκτός των άλλων, τα εξής:

✱ Οι δύο από τους τρεις που καλλιεργούν βαμβάκι σχεδιάζουν να μειώσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις του. Οι υπόλοιποι είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στο να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις εκτάσεις με το εν λόγω προϊόν.

✱ Κερδισμένο, με βάση τις προθέσεις των καλλιεργητών, εμφανίζεται το καλαμπόκι, καθώς πάνω από τους μισούς δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους με αυτό.

✱ Ακόμη πιο κερδισμένη εμφανίζεται η βιομηχανική ντομάτα και όλα δείχνουν ότι τα συμβόλαια που προτείνει η βιομηχανία την τελευταία περίοδο πείθουν τους αγρότες, καθώς επτά στους δέκα δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους.

✱ Μάλλον ισορροπημένες εμφανίζονται οι προθέσεις σε ηλίανθο και άλλες ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς όσοι δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις εκτάσεις τους είναι λίγο περισσότεροι από όσους δηλώνουν το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, τα όσα ισχύουν με τα συμβόλαια των προϊόντων αυτών φαίνεται να δημιουργούν αβεβαιότητα στους παραγωγούς, κάποιοι εκ των οποίων δεν δείχνουν να έχουν λάβει ακόμη τις τελικές τους αποφάσεις.

✱ Τέλος, θετικές καταγράφονται οι προθέσεις για τη μηδική σε αντίθεση με τα κηπευτικά, αλλά κυρίως με τον καπνό.

Α) Tι αλλαγές σκοπεύεις να κάνεις στις καλλιεργούµενες εκτάσεις σου σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά

Αξίζει να τονιστεί ότι οι παραπάνω απαντήσεις συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» που ακολουθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις που καταγράφονται για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των καλλιεργητών. Όπως προκύπτει από τα σχετικά διαγράμματα:

✱ Η μεγάλη πλειονότητα, περίπου οι επτά στους δέκα συμμετέχοντες, δηλώνουν ότι οι αποφάσεις τους επηρεάζονται πολύ τόσο από το κόστος των εφοδίων όσο και από το εκτιμώμενο επίπεδο τιμής του προϊόντος.

✱ Κυρίαρχη εμφανίζεται και η επίδραση –αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό– που έχουν τόσο η προοπτική της αγοράς του εν λόγω προϊόντος, όσο και τα κίνητρα και οι διάφορες ενισχύσεις που δίνει η νέα ΚΑΠ για αυτό.

✱ Τέλος, μοιρασμένες είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν για την αξιοποίηση μέρους της γης που διαθέτει ο καλλιεργητής με άλλα προϊόντα εκτός των εαρινών σπορών, όπως, για παράδειγμα, σπορές που έγιναν κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.

Β) Πόσο επηρέασαν τις αποφάσεις σου οι παρακάτω παράγοντες

Εν κατακλείδι, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση τον «οικονομικό ορθολογισμό», καθώς παράμετροι όπως η διαμόρφωση του κόστους και της τιμής πώλησης λειτουργούν ως καταλύτες.

Επιπλέον, στις απαντήσεις των ανοιχτών ερωτημάτων συχνά καταγράφονται απόψεις, όπως «παίρνουμε μεγάλο οικονομικό ρίσκο με πολύ μικρή τελικά κερδοφορία», «δεν γνωρίζουμε ακόμη κρίσιμες λεπτομέρειες της νέας ΚΑΠ», ή «λειτουργούμε σε συνθήκες αβεβαιότητας».

Με άλλα λόγια, επαναδιατυπώνουν την πεποίθηση ότι καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο. Είναι ο περιορισμός αυτής της αστάθειας που αποτελεί ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.