Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η καταβολή των μισθωμάτων για τις βοσκήσιμες γαίες

Εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία για την καταβολή των μισθωμάτων από κτηνοτρόφους στους οποίους είχε κατανεμηθεί δημόσια βοσκήσιμη έκταση κατά το έτος 2016.

Την προθεσμία υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κρήτης καλώντας τους να προσέλθουν στους Δήμους μόνιμης κατοικίας τους προκειμένου  να ενημερωθούν για την κατανεμημένη γη (τοποθεσία και έκταση βοσκοτόπων) καθώς επίσης και για το συνολικό ύψος του μισθώματος  που οφείλουν. 

Το ύψος της οφειλής αντιστοιχεί στην συνολική έκταση των βοσκοτόπων (0,4 ευρώ ανά στρέμμα).

Στην περίπτωση της Κρήτης, η καταβολή των μισθωμάτων πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τους υπόχρεους κτηνοτρόφους οι οφειλές έτους 2016, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους στην κατανομή βοσκήσιμης γης για το έτος 2018.