Mειωμένη κατά 33,3% η κύρια εισφορά αγροτών από το 2019, στη Βουλή το νομοσχέδιο (upd)

Mειωμένη κατά 33,3% η κύρια εισφορά αγροτών από το 2019, στη Βουλή το νομοσχέδιο (upd)

Στα ειδοποιητήρια του μηνός Ιανουαρίου 2019 που θα αναρτηθούν το Φεβρουάριο και θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα αυτού θα δουν οι αγρότες τις πρώτες μειώσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που ενσωματώνει τις εξαγγελίες που είχε κάνει από το βήμα της φετινής ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, η εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται κατά 33,3% με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε ποσοστό 12% του ασφαλιστέου εισοδήματος από 18% που θα ήταν την 1/1/2019.

Επιπλέον, από το 2022 και μετά η ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης ορίζεται στο 13,3% του εισοδήματος από 20% που ίσχυε αρχικά ενώ για τα υπόλοιπα δύο έτη του μεταβατικού διαστήματος που μεσολαβεί διαμορφώνεται στο 12,67% για το 2020 και στο 13% για το 2021.

Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τους αγρότες εξακολουθεί να είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25%, εξακολουθεί και ισχύει.

Mειωμένη κατά 33,3% η κύρια εισφορά αγροτών από το 2019, στη Βουλή το νομοσχέδιο (upd)Εξάλλου, από 1/1/2019 και μετά η ελάχιστη μηνιαία εισφορά των αγροτών δεν μπορεί να υπολείπεται:

α) για το 2019 του ποσού που αντιστοιχεί στο 18% επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25%

β) για το 2020 του ποσού που αντιστοιχεί στο 19% του 70% παραπάνω κατώτατου μισθού

γ) για το 2021 του ποσού που αντιστοιχεί στο 19,5% του  70% του παραπάνω κατώτατου μισθού

δ) για το 2022 και μετά του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του 70% του παραπάνω κατώτατου μισθού.

Βεβαίως οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους στον ΕΦΚΑ να επιλέξουν τα παραπάνω ποσά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει από το μηνιαίο εισόδημά τους, με τη νέα βάση υπολογισμού να αρχίζει να εφαρμόζεται από την πρώτη μέρα του επόμενου βήμα υποβολής της αίτησης.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, μειώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 2019, κατά 33,3%, από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση μειώνεται από το 2019 στο 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.

Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται αναδρομικά, από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος.

Άλλες ρυθμίσεις

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νομοσχέδιο «αγγίζει» και μια σειρά άλλων εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων. Ειδικότερα:

  • Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης. Στο εξής, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι οι άμεσα θιγόμενοι από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, θα μπορούν να παρίστανται με δικηγόρο στην εκδίκαση και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που δίνει η δικονομία στους παράγοντες της δίκης.
  • Ενισχύεται θεσμικά και οργανωτικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω της ίδρυσης νέων τμημάτων και της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προστασίας των επιθεωρητών εργασίας. Ειδικότερα, ορίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση η περίπτωση ψευδούς καταμήνυσης, επίθεσης, απειλής, εξύβρισης και έμπρακτης εξύβρισης, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών εργασίας και δημιουργείται η πρόβλεψη για ένα λειτουργικό σύστημα νομικής εκπροσώπησης των επιθεωρητών, σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που προκύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και την καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ήδη καταβληθείσας εισφοράς και της καταβλητέας, σύμφωνα με το ν. 4387/2016.
  • Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, κλπ), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, κλπ..
  • Συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους. Οι προκηρύξεις των θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.