Μειωμένη κατά 30% η σύνταξη Απριλίου για συνταξιούχους με αγροτικά εισοδήματα

Μειωμένη κατά 30% θα είναι η σύνταξη του μηνός Απριλίου που θα λάβουν από την ερχόμενη Δευτέρα πολλοί συνταξιούχοι με αγροτικά εισοδήματα.

καθώς εκπνέει η διετής «περίοδος χάριτος» και τίθεται σε ισχύ ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης παλαιών και νέων συνταξιούχων.

Θιγόμενοι είναι οι ενεργοί «ετεροεπαγγελματίες» συνταξιούχοι, δηλαδή συνταξιούχοι που δεν προέρχονται από τον ΟΓΑ και οι οποίοι είχαν αναλάβει αγροτική δραστηριότητα πριν από τις 13/6/2016 και αποκομίζουν από αυτή ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία «παλαιών» ενεργών συνταξιούχων, βάσει των νόμων Κατρούγκαλου (4387/2016) και Βρούτση (4670/2020), μέχρι πρόσφατα εξαιρούνταν από το πέναντι απομείωσης της σύνταξης, κύριας κι επικουρικής, κατά 30%. Ειδικότερα, ο νόμος 4387/2016 προέβλεπε την περικοπή των συντάξιμων αποδοχών των ενεργών συνταξιούχων σε ποσοστό 60%, ποσοστό το οποίο τον Μάρτιο του 2020 αναπροσαρμόστηκε σε 30%. Ωστόσο, για τους συνταξιούχους που είχαν αναλάβει δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή του ν. 4367/2016, δηλαδή πριν από τις 13/6/2016 δόθηκε «περίοδος χάριτος» μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021, ώστε να υποστούν τις μειώσεις από το Μάρτιο και μετά. Το διάστημα αυτό παρατάθηκε, εν συνεχεία, για ακόμα έναν χρόνο και εξέπνευσε στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Επομένως, οι εν λόγω συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά την περικοπή του 30% στις συντάξεις του μηνός Απριλίου που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Δευτέρα 28 Μαρτίου.

Εξαιρούνται αγρότες και «ετεροσυνταξιούχοι» με εισόδημα έως 10.000 ευρώ

Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι από την περικοπή της σύνταξης εξαιρούνται τόσο οι ενεργοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ όσο και οι ενεργοί συνταξιούχοι («ετεροσυνταξιούχοι») άλλων ταμείων με αγροτικό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.

Όπως υπενθυμίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο e-ΕΦΚΑ, το σύνολό της σύνταξής τους, ανεξαρτήτως απασχόλησης, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν:

-Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

-Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

-Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176). [ψυχικά ασθενείς που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης]

-Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. [γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

-Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210). [γήρατος λόγω αναπηρίας του δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

– Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210). [όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του δημοσίου]

– Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

-Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). [όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας κλπ]

Μέχρι 31 η δήλωση απασχόλησης

Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να το πράξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου. Όπως αναφέρει η διοίκηση του οργανισμού, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Εξάλλου, οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.    

Σημειώνεται ωστόσο ότι όσοι  δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις.

Πληρώνονται τη Δευτέρα οι συντάξεις ΟΓΑ

Η πληρωμή των συντάξεων του μηνός Απριλίου ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα που αποφάσισε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ:

-Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

–Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

–Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.