Μείωση των κλάδων και του προϋπολογισμού για τις Συνδεδεμένες ζητούν οι Βρυξέλλες απο την Ελλάδα

Με κόφτη απειλείται ο αριθμός των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων που προτείνει η Ελλάδα στο Στρατηγικό της Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, καθώς, όπως αποκαλύπτουν στην «ΥΧ» δύο ανώτατοι αξιωματούχοι των Βρυξελλών, οι 19 τομείς που έχουν υποβληθεί για το καθεστώς κατά τη νέα προγραμματική περίοδο πρόκειται να απορροφήσουν μεγάλο ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων εις βάρος τόσο της Βασικής Ενίσχυσης όσο και των Οικολογικών Σχημάτων, γεγονός που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Όπως σημειώνουν στην «ΥΧ», ενώ το ελληνικό Σχέδιο έχει καταρτιστεί με άρτιο τρόπο, εντούτοις το καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων προβληματίζει την Κομισιόν, η οποία και θα το θέσει προς συζήτηση με την ελληνική πλευρά κατά την πρώτη έγγραφη κοινοποίηση των παρατηρήσεών της.

Ανάλυση SWOT

Μάλιστα, τονίζουν πως υπάρχει μια αναντιστοιχία σε σχέση με την ανάλυση SWOT, η οποία διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, πως κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο η «πολυδιάσπαση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε συνολικά 19 τομείς» αποτέλεσε αδυναμία, συμβάλλοντας «στην αύξηση της ανισοκατανομής των άμεσων ενισχύσεων». Επιπλέον, από το σύνολο των προϊόντων, «μόνο τα πέντε εισπράττουν το 72% του συνολικού ποσού των Συνδεδεμένων».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανάλυση, «με δεδομένη τη μέχρι τώρα πολυδιάσπαση στη χορήγηση των προαιρετικών Συνδεδεμένων Ενισχύσεων σε πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων (19) και τις δυνατότητες ενίσχυσης συγκεκριμένων κλάδων μέσω των ενισχύσεων αυτών, προκύπτει η ανάγκη για καλύτερη στόχευσή τους».

Κατά την αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών-μελών, η Κομισιόν θα λάβει υπόψη της τόσο τις SWOT αναλύσεις, όσο και τις δικές της παρατηρήσεις, όπως τις απέστειλε πριν από έναν χρόνο στις εθνικές αντιπροσωπείες, σε συνδυασμό πάντα με τις προτάσεις πολιτικής που διέπουν τα Σχέδια και εάν συνάδουν με τις αρχές της νέας ΚΑΠ και των ειδικών στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας, δηλαδή «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της Βιοποικιλότητας.

Αχίλλειος πτέρνα

Για το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο φαίνεται, λοιπόν, πως η αχίλλειος πτέρνα του είναι το καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, καθώς η Ελλάδα θέλει διατηρήσει και τους 19 τομείς προϊόντων, όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Να θυμίσουμε πως αρχικά το ΥΠΑΑΤ είχε προτείνει «οκτώ καθεστώτα Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου, στη διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, στον βαθμό απορρόφησης προηγούμενων ετών, αλλά και το αν συνάδουν με τη νέα οδηγία για τα Νερά 2000/60/ΕΚ». Μάλιστα, στο σκεπτικό της πρότασης αναφερόταν ακόμη ότι με τον τρόπο αυτόν «γίνεται εξοικονόμηση 117,5 εκατ. ευρώ που ενσωματώνονται στη Βασική Ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή, η εκτιμώμενη Βασική Ενίσχυση, συνολικά το 2023, από περίπου 840 εκατ. ευρώ, θα διαμορφωθεί σε 1.057,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα του έτους 2019».

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση, και εν μέσω αντιδράσεων από παραγωγούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και βουλευτές -ακόμη και του κυβερνώντος κόμματος-, το ΥΠΑΑΤ έκανε στροφή 180 μοιρών, αποφασίζοντας στο τέλος να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς (19 Συνδεδεμένες), αλλά με επιπλέον ενίσχυση ύψους άνω των 35 εκατ. ευρώ ετησίως της κτηνοτροφίας, των ζωοτροφών και των ψυχανθών.

Επιχειρηματολογία

Προκειμένου να στηρίξει την επιλογή της, η Ελλάδα εξηγεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των προτεινόμενων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων ανέρχεται σε 212.200.565 ευρώ για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027. «Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο διαθέσιμο ποσό για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού 2021/2115, πρέπει να φτάνει μέχρι το 15% (13%+2%) του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων, χωρίς την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού και χωρίς τη μεταφορά ποσού των άμεσων ενισχύσεων στην Αγροτική Ανάπτυξη)», τονίζει. Επιπλέον, εξηγεί τη σημασία των ενισχύσεων ανά προϊόν.

Όμως, η επιχειρηματολογία αυτή φαίνεται ότι δεν αρκεί για να μεταπείσει τους αξιωματούχους των Βρυξελλών. Σε κάθε περίπτωση, ο εξαντλητικός διάλογος, που αναμένεται από τα τέλη Μαρτίου, με την Κομισιόν, θα κρίνει αφενός τις πραγματικές προθέσεις της Ελλάδας, αφετέρου το μέλλον των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για τους παραγωγούς.