Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών: Ο ελάχιστος αριθμός μελών για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

08/07/2024
2' διάβασμα
omades-organoseis-paragogon-o-elachistos-arithmos-melon-gia-symmetochi-sto-programma-325828
A small group of people harvesting autumn vegetables in the fields on a small family farm.

Υπεγράφη το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Παρέμβασης «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στον τομέα της Γεωργίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια, έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 (Α′ 78) , ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την αναγνώριση και ο ελάχιστος αριθμός μελών κατά την αναγνώριση είναι ο εξής:

  • Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 12 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε 6 και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.
  • Για τις Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 8 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε 5 μέλη και 50.000 ευρώ αντίστοιχα.
  • Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 30 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές τα όρια διαμορφώνονται σε 15 και 150.000 ευρώ αντίστοιχα.
  • Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 20 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε 10 και 150.000 ευρώ αντίστοιχα.

 

Δείτε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο, ΕΔΩ