Μείωση του αριθμού των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σημαντική μείωση του αριθμού των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγράφεται τις τελευταίες δεκαετίες στα οινοπαραγωγά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η ΚΕΟΣΟΕ, ενδεικτική είναι η τάση μείωσης στη σημαντικότερη από άποψη προστιθέμενης αξίας οινοπαραγωγό χώρα της Ευρώπης, τη Γαλλία στην οποία σύμφωνα με τη στατιστική της υπηρεσία (Agreste) οι αμπελουργικές (οινοποιήσιμων σταφυλιών) εκμεταλλεύσεις ανέρχονται σε 69.970 έναντι 90.000 το 2000, μειώθηκαν δηλαδή κατά 24%. Η ίδια τάση μείωσης καταγράφεται επίσης και στην Ιταλία (24%), στις Κάτω Χώρες (29%) και στη Γερμανία (36%), με εμφανή όμως την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης.

Στην Ελλάδα οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις σήμερα ανέρχονται σε 155.779 και σε σχέση με το 2000 που ανήρχοντο στις 175.000 καταγράφουν πτώση της τάξης του 11% με μεγαλύτερη όμως μείωση των καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών (20%). Το γεγονός αυτό σύμφωνα με τις αναλύσεις της ΚΕΟΣΟΕ δεν λειτουργεί υπέρ της διαρθρωτικής βελτίωσης της μέσης επιφάνειας ανά εκμετάλλευση, η οποία βρίσκεται σε απελπιστικά χαμηλά επίπεδα (3,94 στρέμματα / εκμετάλλευση) σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές οινοπαραγωγές στις οποίες ο μέσος όρος ανά εκμετάλλευση δείχνει να αυξάνει.

Να σημειωθεί ότι στη Γαλλία ο μέσος όρος εκτάσεων ανά αμπελουργική εκμετάλλευση ανέρχεται στα 103 στρέμματα και στην Ιταλία στα 50 στρέμματα.