Μείωση της ζημιάς σε αποικίες μελισσών μέσω της τεχνολογίας

-Διαφήμιση-

Στην ανάπτυξη γεωχωρικών χαρτών για την προστασία των μελισσών από την ασιατική σφήκα έχει προχωρήσει μία πορτογαλική επιχειρησιακή ομάδα, όπως αναφέρεται στο περιοδικό αγροτικής τεχνολογίας της EIP-AGRI. Στους χάρτες απεικονίζεται η κατανομή των φωλιών της σφήκας στη Βόρεια Πορτογαλία, υποδεικνύοντας τα μέρη στα οποία πρόκειται να εισβάλει.

Οι χάρτες αυτοί δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού των ιδανικότερων τοποθεσιών για παγίδες, οι οποίες προορίζονται για τις σφήκες που σκοτώνουν τις βασίλισσες και τις εργάτριες μέλισσες. Βοηθούν, επίσης, στον υπολογισμό των καταλληλότερων περιοχών για την εποχική μετακίνηση των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων, προτείνοντας τη μετακίνησή τους σε ορεινές περιοχές, όπου δεν μπορούν να εισβάλουν οι σφήκες και στις οποίες οι μέλισσες έχουν εύκολη πρόσβαση στα λουλούδια και στους θάμνους.

Ο συντονιστής του έργου, Jose Aranha, αναφέρει: «Θα δημιουργηθούν δύο ιστοσελίδες, χάρη στις οποίες οι μελισσοκόμοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χάρτες, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Επί του παρόντος, αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νέα μοντέλα περιστατικών εισβολής από σφήκες και προσπαθούμε να αναπτύξουμε μία μεθοδολογία ανίχνευσης όσον αφορά τις σφήκες και τις φωλιές τους με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών.

Η ασιατική σφήκα προκαλεί μεγάλη ζημιά στις αποικίες των μελισσών στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, καθώς και σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό το είδος σφήκας τρέφεται με μέλισσες, προκαλεί μεγάλο στρες στις αποικίες των μελισσών και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή μελιού και τον ρόλο των μελισσών στη διαδικασία της επικονίασης των φυτών (αναπαραγωγική διαδικασία των φυτών).

-Διαφήμιση-