Ανάμεικτο αντίκτυπο των μέτρων Πρασινίσματος στα προγράμματα γεωργικών επιδοτήσεων διαπιστώνει νεότερη μελέτη, καθώς τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν χρησιμοποιήσει την επιπλέον ελευθερία που τους δίνει η νέα ΚΑΠ για την εφαρμογή μέτρων που ωφελούν το περιβάλλον.

Τα Οικολογικά Σχήματα φαίνεται ότι δεν γίνονται στην πράξη το όχημα επίτευξης πιο φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα στόχων για την ΚΑΠ 2023-2027. Η μελέτη της γερμανικής περιβαλλοντικής οργάνωσης NABU και της Ένωσης Μικρών Αγροτών εντοπίζει ακόμη και περιπτώσεις όπου χώρες ξοδεύουν μεγάλα ποσά για την προώθηση πρακτικών που οριακά ξεπερνούν τα λεγόμενα πρότυπα Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών.

Η πρόσθετη ελευθερία φαίνεται ότι δεν παρότρυνε αρκετές κυβερνήσεις να επιδιώξουν υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικών φιλοδοξιών, ενώ υπήρξε και μικρή καινοτομία στον σχεδιασμό των μέτρων, αφού πολλά τροποποιήθηκαν ελαφρώς από την προηγούμενη ΚΑΠ, χωρίς καν να περιορίζουν τη γραφειοκρατία, όπως επισημαίνει –μεταξύ άλλων– στη Euractiv ο Max Meister, της οργάνωσης NABU.

Η μελέτη συνέκρινε δεδομένα 28 στρατηγικών σχεδίων για την κατανομή κεφαλαίων
–μεταξύ 26 κρατών-μελών, συν τη Φλάνδρα και τη Βαλλονία στο Βέλγιο– και πραγματοποιεί διάφορες συστάσεις. Η θέσπιση ενός πιο ισχυρού συστήματος αξιολόγησης από την ΕΕ ή η έκδοση ενός εγχειριδίου στο οποίο να συντάσσονται «καινοτόμα, επιτυχημένα, αποτελεσματικά, στοχευμένα μέτρα» εντάσσονται σε αυτές.