Μελέτη EFFAT: Εργατικά δεν είναι μόνο κόστος, αλλά και κανόνες ασφαλείας

Στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα και στα σημεία που επιδέχονται βελτίωση, ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα των παραγωγών και των εργατών γης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αναφέρεται σε μελέτη της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας, Τροφίμων και Επαγγελματικών Ενώσεων (EFFAT).

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της έκθεσης, «κάθε χρόνο, 1.000 άνθρωποι κατά προσέγγιση χάνουν τη ζωή τους εργαζόμενοι στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα». Η EFFAT υποθέτει ότι ένας υψηλός αριθμός περιστατικών δεν καταγράφεται, ενώ αρκετά από τα ατυχήματα δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά. Για παράδειγμα, μυοσκελετικές διαταραχές ή τραυματισμοί που λαμβάνουν χώρα μετά τη χρήση φυτοφαρμάκων δεν λαμβάνονται υπόψη στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον περασμένο Μάιο, διαδήλωσαν στην Ιταλία 6.000 εργάτες που ανήκουν σε εργατικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από την EFFAT και απασχολούνται στον αγροτικό και δασικό τομέα, με αίτημα καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Προτάσεις για βελτίωση συνθηκών εργασίας

Μεταξύ άλλων, η EFFAT προτείνει να θεσπιστούν κανόνες, όπως η κατάργηση της μεταφοράς σάκων άνω των 25 κιλών. Αναφορικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων, προτείνεται η εκπόνηση μελετών όχι μόνο κατά το στάδιο έγκρισής τους, αλλά και στη συνέχεια για να διαπιστώνεται η όποια επίπτωση ενός σκευάσματος σε βάθος χρόνου.

Επίσης, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι οδηγίες, για να γίνονται πιο κατανοητές στους χρήστες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, θα είναι επίσης χρήσιμο να θεσπιστεί μια ενιαία πιστοποίηση επάρκειας χρήσης τέτοιων σκευασμάτων, ενώ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για τους πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να τους παρέχεται δωρεάν προστατευτικός εξοπλισμός από τις επιχειρήσεις.

Τι ζητά η EFFAT για τη βελτίωση της κατάστασης

Η EFFAT έχει αιτηθεί:

✱ Τη συμμετοχή των χρηστών κατά την έρευνα και ανάπτυξη γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων.

✱ Την αύξηση της συμμετοχής των παραπάνω κατά το νομοθετικό έργο και τη δημιουργία κατασκευαστικών προδιαγραφών και προτύπων ασφαλείας.

✱ Να υπάρχει ένα αποτελεσματικό και προληπτικό σύστημα για την αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων. Ως ελάχιστη απαίτηση το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση, συνεχή κατάρτιση και παροχή οδηγιών στο εργατικό δυναμικό.

✱ Δικτύωση: Η EFFAT διαχρονικά υποστηρίζει τις καμπάνιες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA). Η EFFAT ενθαρρύνει τις επαγγελματικές ενώσεις να υποστηρίξουν αυτές τις καμπάνιες μέσα από τις εθνικές τους δομές. Είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και της επιστημονικής κοινότητας.

✱ Να συμπεριληφθεί η διασφάλιση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εργασίας στους κανονισμούς πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ.

Προστασία από ατυχήματα στο τρακτέρ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μελέτη, η ασφάλεια στο τρακτέρ σχετίζεται με τη χρήση παρελκόμενων όπως τρέιλερ, την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη χρήση «μικρών ελκυστήρων» (π.χ. σε αμπελώνες και καλλιέργειες κηπευτικών).

Όπως αναφέρεται: «Πολλά συστήματα πέδησης δεν διαμοιράζουν εξίσου τις δυνάμεις κατά το φρενάρισμα, με αποτέλεσμα να ανατρέπονται τα τρακτέρ (ιδιαίτερα τα πιο μικρά) και να προκαλούνται ατυχήματα.

Αυτό συμβαίνει επίσης σε περιπτώσεις όπου για παράδειγμα, καινούργια τρακτέρ συνδέονται με παλιά τρέιλερ ή παλιά τρακτέρ χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν βαριά φορτία για τα οποία δεν ήταν κατασκευασμένα. Επίσης, συχνά οι καμπίνες των τρακτέρ δεν προστατεύουν τον οδηγό από τις αναθυμιάσεις κατά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, γι’ αυτό και απαιτείται η χρήση ειδικών φίλτρων».

 

Διαβάστε επίσης το ειδικό αφιέρωμα της «ΥΧ»
στην Ασφάλεια και Υγεία Αγροτών