Μελέτη: Έρχεται μεγάλη επέκταση για την παγκόσμια αγορά υγειονομικής περίθαλψης ζώων εκτροφής

Στο κατώφλι μιας αξιοσημείωτης επέκτασης βρίσκεται η παγκόσμια αγορά υγειονομικής περίθαλψης ζώων εκτροφής, με προβλεπόμενη αξία 27,39 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028.  Σύμφωνα με έκθεση του ResearchAndMarkets.com, η αγορά θα κινηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,12% κατά την περίοδο πρόβλεψης από το 2023 έως το 2028.

Η έκθεση υποδεικνύει αρκετούς παράγοντες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, όπως τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την καλή διαβίωση των ζώων και τον κλιμακούμενο κίνδυνο εμφάνισης ζωονόσων. Η ανάπτυξη της αγοράς υγειονομικής περίθαλψης των ζώων εκτροφής συνδέεται εγγενώς με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις καινοτόμες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης για τα ζώα.

Η ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπευτικών φαρμάκων, ιδιαίτερα ως απάντηση σε αναδυόμενες χρόνιες και μολυσματικές ασθένειες μεταξύ των ζώων εκτροφής, αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός επέκτασης της αγοράς.