ΜΕΛΕΤΗ FAO-GFCM: Στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας η υπεραλίευση στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Θετική η τάση, αλλά ο κλάδος παραμένει υπό πίεση

Με αφετηρία μια πτωτική τάση που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, το ποσοστό των υπεραλιευόμενων αποθεμάτων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει για πρώτη φορά κάτω από το 60%, σύμφωνα με έκθεση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Η τελευταία έκδοση του The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (SoMFi) διαπίστωσε ότι, παρότι η υπεραλίευση εξακολουθεί να συνιστά ανησυχητικό παράγοντα, υπάρχει καταγεγραμμένη πτώση 15% σε αυτήν το τελευταίο έτος. Η βελτίωση της γενικότερης εικόνας συνάδει με τη συνεχή πτώση της ασκούμενης αλιευτικής πίεσης, η οποία έχει μειωθεί κατά 31% από το 2012.

Ωστόσο, οι μελετητές υπογραμμίζουν ότι, παρότι η υπερβολική εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων έχει μειωθεί σημαντικά, η αλιευτική πίεση στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα εξακολουθεί να είναι διπλάσια από το επίπεδο που θεωρείται βιώσιμο.

Ταχέως αναπτυσσόμενη η υδατοκαλλιέργεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εμβληματικής έκδοσης των GFCM και FAO, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια παρήγαγαν αθροιστικά σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνους θαλασσινών το 2021. Από οικονομική άποψη, οι κλάδοι διαδραμάτισαν εξίσου σημαντικό ρόλο, δημιουργώντας έσοδα άνω των 20 δισ. δολαρίων και υποστηρίζοντας 700.000 θέσεις εργασίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.

Επιπλέον, η έκθεση SoMFi 2023 αναφέρει ότι, σε αντίθεση με την αλιεία, ο τομέας της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσεται σημαντικά στις περιοχές εστίασης. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών σε υφάλμυρα ή θαλάσσια νερά έχει σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, σημειώνοντας άνοδο 91,3%, ενώ τα έσοδα έχουν επίσης αυξηθεί κατά 74,5%.

Οι τρεις κύριες μέθοδοι παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην περιοχή είναι οι κλωβοί, οι λιμνούλες υδατοκαλλιέργειας και η αιωρούμενη καλλιέργεια, ενώ τα πιο κοινά εκτρεφόμενα είδη είναι η τσιπούρα, το ευρωπαϊκό λαβράκι και το μεσογειακό μύδι.

Στην πρώτη τριάδα η Ελλάδα

Η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα, με τη σειρά που αναφέρονται, είναι οι τρεις μεγαλύτερες παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές που καλύπτει η έκθεση, αντιπροσωπεύοντας μαζί το 71% του συνολικού όγκου.