Μελέτη για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου

Την πολύ μεγάλη καθυστέρηση του υπουργείου Περιβάλλοντος να υλοποιήσει τη δέσμευση που προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία, αναθέτοντας την Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την Προστατευόμενη Περιοχή (ΠΠ) του Δικτύου Natura 2000, με ονομασία «Κορινθιακός Κόλπος» (ΤΚΣ), διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) «Ο Αρίων».

Παράλληλα, τονίζει πως από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι το σχέδιο της ΕΠΜ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, ενώ η προθεσμία για την εν λόγω διαβούλευση, η οποία ανακοινώθηκε δημόσια στις 30/8/2023, λήγει στις 30/9/2023. Το ΔΣ του ΣΠΟΑΚ, σε συνεδρίασή του, κρίνοντας καθοριστική για την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου την εκπόνηση της ΕΜΠ και τα Σχέδια Διαχείρισης που αυτή θα προβλέπει και έχοντας έννομο συμφέρον, αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στην εν λόγω διαβούλευση, καταθέτοντας επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση επί του αντικειμένου της διαβούλευσης.

«Για τον λόγο αυτόν, αποφασίσαμε την ανάθεση σε επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Μπάλια, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και δικηγόρο, την κατάρτιση πρότασης τόσο για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) όσο και για τα Σχέδια Διαχείρισης, με στόχο να προστατευθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του ΣΠΟΑΚ, τονίζοντας πως θα μπει φρένο στα σχέδια εγκατάστασης φαραωνικών μονάδων (ΠΟΑΥ, πλωτά φωτοβολταϊκά κ.ά.) στον Κορινθιακό Κόλπο, τα οποία ήδη βρίσκονται προς αδειοδότηση στις αρμόδιες αρχές.