Σημαντικά τα οικονομικά οφέλη από τις καλές καλλιεργητικές πρακτικές σύμφωνα με μελέτη

Τα οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς καλαμποκιού και σόγιας που υιοθετούν πρακτικές χωρίς όργωμα ή καλλιέργειες εδαφοκάλυψης μπορούν να ανέλθουν σε 25 δολάρια ανά στρέμμα, σύμφωνα με μελέτη της National Association of Conservation Districts (NACD) και της Datu Research.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορες εκμεταλλεύσεις από το 2014 έως το 2016, η έρευνα ανέλυσε διάφορες κατηγορίες δαπανών και εισοδήματος στο χωράφι, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο της καλλιέργειας χωρίς όργωμα και της καλλιέργειας εδαφοκάλυψης.

Συνολικά, τα δεδομένα έδειξαν ότι το κόστος των λιπασμάτων θα μπορούσε να μειωθεί κατά περισσότερα από 12 δολάρια ανά στρέμμα. Το κόστος για την αποκατάσταση των διαβρωμένων εδαφών θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 4 δολάρια ανά στρέμμα και τα έσοδα από τις αυξήσεις των αποδόσεων θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 19 δολάρια ανά στρέμμα.