Μελέτη Χρηματοδοτικού Εργαλείου στήριξης της παράκτιας αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

Ήδη, έχει δημοσιευτεί πρόσκληση για την ανάληψη του έργου από ανάδοχο
13/06/2024
1' διάβασμα
meleti-chrimatodotikou-ergaleiou-stirixis-tis-paraktias-alieias-tis-ydatokalliergeias-kai-tis-metapoiisis-323395

Στη δημιουργία Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Ταμείου), με στόχο τη στήριξη της αλιείας και, δη, της μικρής παράκτιας αλιείας, αλλά και τη στήριξη της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης προσανατολίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ).

Για τον λόγο αυτόν, προγραμματίζει την υλοποίηση εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex-ante assessment) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο χρηματοδότησης δράσεων επιχειρηματικότητας του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης/εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

gaia-sense

Όπως υπογραμμίζεται από τη διαχειριστική αρχή, «τα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πόρων της πολιτικής συνοχής, παρέχοντας υποστήριξη σε επιχειρήσεις, κυρίως ΜμΕ, μέσω παροχής δανείων, εγγυήσεων, κεφαλαίου κίνησης ή άλλων μηχανισμών ανάληψης κινδύνων, σε συνδυασμό πιθανώς με επιδοτήσεις επιτοκίου, εγγυήσεων ή επιχορηγήσεων».

Μελέτη

Ήδη, έχει δημοσιευτεί πρόσκληση για την ανάληψη του έργου από ανάδοχο, με αντικείμενο τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες των αλιέων και των επιχειρήσεων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και τον τρόπο λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 – για τα οποία ο ανάδοχος θα προσδιορίσει τη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων χρήσης Χρηματοδοτικών Μέσων για δράσεις, σύμφωνα με το ΠΑΛΥΘ 2021-2027.