Μελέτη: Τα ζώα προσλαμβάνουν πλαστικά σωματίδια μέσω σφαιριδίων ζωοτροφών

Υπολείμματα πλαστικού εντοπίστηκαν στο 75% των δειγμάτων βόειου και χοιρινού κρέατος

Μια ολλανδική πιλοτική μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση Plastic Soup Foundation, βρήκε στοιχεία ότι οι χοίροι και οι αγελάδες εκτίθενται σε πλαστικά σωματίδια μέσω σφαιριδίων ζωοτροφών, αλλά όχι μέσω φρέσκων ζωοτροφών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πέλλετ ζωοτροφών αντιπροσωπεύουν μία από τις πιθανές οδούς για την κατάποση πλαστικών σωματιδίων από τα ζώα, όπως το νερό και ο αέρας. Αντιθέτως, κανένα από τα φρέσκα δείγματα ζωοτροφών δεν περιείχε ανιχνεύσιμες ποσότητες πλαστικών σωματιδίων.

Μετά την πρόσληψή τους, τα πλαστικά σωματίδια περνούν στην κυκλοφορία του αίματος των ζώων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές εντόπισαν τουλάχιστον τρεις τέτοιους τύπους υπολειμμάτων πλαστικών σωματιδίων στο αίμα όλων των ζώων που δοκιμάστηκαν (12 αγελάδες και 12 γουρούνια). Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, αυτό δείχνει ότι τα σωματίδια ήταν είτε αρκετά μικρά ώστε να απορροφηθούν μέσω των πνευμόνων είτε να καταποθούν και να απορροφηθούν στην κυκλοφορία του αίματος μέσω του εντέρου. Οι ερευνητές αξιολόγησαν, επίσης, δείγματα γάλακτος, η πλειονότητα των οποίων δεν περιείχε ανιχνεύσιμες ή μετρήσιμες συγκεντρώσεις πλαστικών σωματιδίων. Ωστόσο, πλαστικά σωματίδια εντοπίστηκαν στο 75% των δειγμάτων βόειου και χοιρινού κρέατος που εξετάστηκαν. «Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε πλαστικά σωματίδια τρώγοντας βοδινό ή χοιρινό κρέας από ό,τι μέσω του γάλακτος», καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης.