Μέχρι 1/11 η διευθέτηση προβλημάτων για εκτάσεις λειτουργούντος κτηματολογίου με συγκυριότητα Δημοσίου και φυσικών προσώπων

Οδηγίες προκειμένου να διευθετηθούν τυχόν ζητήματα κατά τα οποία ο δικαιούχος ή ο εκμισθωτής του δικαιούχου είναι συγκύριος/συνδικαιούχος σε έκταση που στο λειτουργούν κτηματολόγιο εμφανίζεται κύριος φορέας του ελληνικού Δημοσίου (εμφάνιση κωδικού λάθους 54350) δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, θα πρέπει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022 να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίσεις αποκλειστικά για «περιπτώσεις συγκυριότητας όπου επί της εν λόγω έκτασης ο πολίτης/δικαιούχος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι κύριος ποσοστού επί της έκτασης και αυτό έχει καταγραφεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο».

Συγκεκριμένα, πρέπει να αποσταλούν τα εξής:

1. Στην περίπτωση που συγκύριος/συνδικαιούχος με τον φορέα του Δημοσίου είναι ο ίδιος ο δικαιούχος ΕΑΕ 2022, το σχετικό απόσπασμά του (Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος).

2. Στην περίπτωση που συγκύριος/συνδικαιούχος με τον φορέα του Δημοσίου είναι ο εκμισθωτής του δικαιούχου ΕΑΕ 2022, το σχετικό κτηματολογικό απόσπασμα του εκμισθωτή (Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος).

Τα παραπάνω αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και θέμα «Συγκυριότητα με φορείς του ελληνικού Δημοσίου – ΑΦΜ…… A/Α……».