Μέχρι την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου οι έλεγχοι σε αιτήματα επιλεξιμότητας

Μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας για τις αιτήσεις έτους 2022 αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τροποποίηση του εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2022, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 01/09/2023, ενώ διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 08/08/2022 δεν προβλέπεται.