Μέχρι 31/3 η πρώτη δόση για τα χρεωστικά από την εκκαθάριση εισφορών για τους αγρότες

Από τον επόμενο μήνα, Μάρτιο θα ξεκινήσει η πληρωμή των οφειλών από αγρότες για τους οποίους η εκκαθάριση των εισφορών των ετών 2017, 2018 και 2019 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα «έβγαλε» χρεωστικό υπόλοιπο.

Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί σε πέντε δόσεις, με την πρώτη εξ αυτών να έχει προθεσμία την 31η Μαρτίου 2021.  

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η πληρωμή του χρεωστικού υπολοίπου είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί σε πέντε δόσεις, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο ωστόσο δόθηκε παράταση λόγω της πανδημίας.

Τη διαδικασία περιγράφει πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.3.2021.

– Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

– Οι ως άνω δόσεις εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα προθεσμία καταβολής τους.

– Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

-Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

– Οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.

– Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.