«Η Πράσινη Συμφωνία βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ. Ωστόσο, είναι ο πυλώνας του κλίματος αυτός που έχει τραβήξει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής», αναφέρει σε άρθρο του στη Euractiv ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης Maison de l’Europe, Michel Derdevet, υπογραμμίζοντας: «Ας μην ξεχνάμε ότι η βιοποικιλότητα και η προστασία της φύσης είναι εξίσου σημαντικά για τον κόσμο τον οποίο όλοι μας επιθυμούμε».

Ο περιορισμός της απώλειας βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση της φύσης είναι απαραίτητες παράμετροι για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, σύμφωνα με τον Derdevet. «Η φιλοδοξία της ΕΕ για μια παγκόσμια ηγετική θέση σε αυτό το πεδίο εξαρτάται από την ικανότητά της να δίνει το καλό παράδειγμα και να εντείνει τις επιτόπου ενέργειες» τονίζει. Η κρίση του κορωνοϊού σηματοδότησε τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα από την Ευρώπη θα διαμορφώσουν το μέλλον της. «Η φύση, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα δεν υπήρξαν ποτέ προτεραιότητες, όταν κύριο μέλημα ήταν η διάσωση θέσεων εργασίας ή και ολόκληρων οικονομικών κλάδων από την καταστροφή. Αλλά από εδώ και στο εξής, ακόμη κι αν ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η οικονομική ανάκαμψη και η βοήθεια σε όσους έχουν υποφέρει περισσότερο, μια συνετή απάντηση οφείλει να περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο όραμα» εξηγεί ο Derdevet.