Πώς θα πάρουν μερίδιο από την πίτα της τεχνολογίας οι μικρές εκμεταλλεύσεις;

Η έλλειψη οργάνωσης εμποδίζει την εφαρμογή της στην Ελλάδα

psifiaki-georgia
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των μικρότερων εκμεταλλεύσεων της Ευρώπης που ενδέχεται να προέλθει από την αδυναμία τους να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες, εξετάζουν φορείς στην Ευρώπη, όπως ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αγροτικών Μηχανημάτων (CEMA). Σε πρόσφατη έκθεση του Συνδέσμου με τίτλο «Smart Agriculture for All Farms», καταγράφονται συγκεκριμένα μέτρα μέσω των οποίων θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες με βάση τα στοιχεία κυριαρχούν στην αγροτική οικονομία της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, οι εκμεταλλεύσεις μεταξύ 20 και 200 στρεμμάτων αποτελούν το 86% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat.  

Ο Gilles Dryancour, Πρόεδρος της Ομάδας Δημόσιας Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αγροτικών Μηχανημάτων αναφέρει, μέσω της έκθεσης, πως «εάν δεν ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα για τη βελτίωση της υιοθέτησης τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στο να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες σε έκταση εκμεταλλεύσεις της ΕΕ, οι οποίες επενδύουν στις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Όχι μόνο, οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις της ΕΕ δεν θα μπορέσουν να τις ανταγωνιστούν αλλά θα έχουν και πρόβλημα να συμβαδίσουν με τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ».

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Μέτρα ενσωμάτωσης

Η ΚΑΠ μετά το 2020 θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη γεωργία ακριβείας, επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος, και τονίζει μέσω της έκθεσης πως αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αρχικά, μέσω ενός βιώσιμου μπόνους παραγωγικότητας το οποίο θα προσαρμόζεται στο μέγεθος της εκμετάλλευσης και θα διαφέρει για τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, όσον αφορά την Ελλάδα ο Διονύσης Μπόχτης, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), επισημαίνει στην «ΥΧ», πως η έλλειψη οργάνωσης στον αγροτικό τομέα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Μπόνους παραγωγικότητας

Για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης, η CEMA τονίζει, πως «Καθώς οι περισσότερες από αυτές τις εκμεταλλεύσεις δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στις τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για ειδική επιχορήγηση για την επένδυση σε βασικές τεχνολογίες». Προτείνει να δημιουργηθεί ένα «κουπόνι» αγοράς τεχνολογιών μικρής κλίμακας, όπως έξυπνα τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές, μέσω των οποίων ο αγρότης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αγροτικές εφαρμογές για το χωράφι. Αυτό το ειδικό ετήσιο κουπόνι για τεχνολογίες χαμηλότερης κλίμακας θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 500 και 750 ευρώ, τονίζει η CEMA.

Η Ελλάδα χρειάζεται ομάδες παραγωγών και υπηρεσιακούς συμβούλους

Ο Διονύσης Μπόχτης, αναφέρει στην «ΥΧ» πως οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα ευφυούς γεωργίας που να ταιριάζουν στο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων τους. «Ένας αγρότης μπορεί να επενδύσει σε τέτοιου είδους τεχνολογίες και κυρίως μέσα από τη βοήθεια των ομάδων παραγωγών». Το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα για να γίνει η πλήρης ενσωμάτωση των τεχνολογιών στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις είναι ο προγραμματισμός τονίζει ο Δ. Μπόχτης. «Είναι ένα δύσκολο θέμα η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας στην ελληνική πραγματικότητα καθώς αυτό που λείπει είναι η οργάνωση και ο προγραμματισμός. Όχι από τον ίδιο τον αγρότη αλλά από κάποιους ανθρώπους που να μπορεί να συμβουλευτεί ώστε να οδηγήσουν την παραγωγή. Χρειάζονται, επομένως, υπηρεσιακοί σύμβουλοι που θα καθοδηγήσουν τον αγρότη στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών».

Ακόμη μία παράμετρος είναι πως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι οργανισμοί που να κρίνουν αν κάτι είναι καινοτομία ή όχι. «Στο εξωτερικό υπάρχουν τα αντίστοιχα ινστιτούτα, τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν ότι αυτό αποτελεί όντως μία καινοτομία, αντίθετα στην Ελλάδα δεν ερωτάτε κανένα ουσιαστικό επιστημονικό ίδρυμα που να μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις για το τι θεωρείται καινοτομία ή όχι και ποιες από αυτές τις νέες τεχνολογίες είναι βιώσιμες για την ελληνική παραγωγή. Τη δεδομένη στιγμή είναι ευκαιρία να γίνουν τα παραπάνω καθώς οι τεχνολογίες αυτού του είδους έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος και στην ελληνική πραγματικότητα», καταλήγει ο Δ. Μπόχτης.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές