Μικροπιστώσεις: Υπεγράφη η ΚΥΑ, ξεκινά η εκδήλωση ενδιαφέροντος των τραπεζών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» την Τετάρτη 2 Μαρτίου υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα φέρει το επόμενο βήμα στον οδικό χάρτη λειτουργίας του νέου Ταμείου Μικροπιστώσεων.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τη διαχειρίστρια του ταμείου, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο του ταμείου θα ανέρχεται σε 21,5 εκατ. ευρώ και μέσω αυτού θα μπορούν να χορηγηθούν δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ σε αγρότες και επιχειρήσεις από δύο δράσεις.

Aυτές είναι οι εξής:

1) Υπομέτρο 4.1: Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δράση 4.1.4: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ).

2) Υπομέτρο 4.2: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Δράση 4.2.4: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ).

Να σημειωθεί πάντως ότι ακόμα θα χρειαστούν μήνες μέχρι να ξεκινήσει η δανειοδότηση από το εν λόγω ταμείο, το οποίο έχει στόχο να συμπληρώσει το έτερο χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού που δημιουργήθηκε από το ΥΠΑΑΤ, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ). Εκεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» έχουν εκταμιευθεί περίπου 300 δάνεια με το συνολικό ποσό εγκεκριμένης χρηματοδότησης να έχει ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.