Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν αυστηρότερα πρότυπα στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα

Δέσμευση της Γαλλίας να «κλείσει» υπό την προεδρία της το θέμα το πρώτο εξάμηνο του 2022

Για την άνοιξη του 2022 φαίνεται να μετατίθεται ο πολιτικός στόχος επιβολής αυστηρότερων προτύπων στα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες εντός της ΕΕ, καθώς η Κομισιόν δεσμεύτηκε να παραδώσει σχετική έκθεση το αργότερο έως τον επόμενο Ιούνιο, ενώ η Γαλλία, προκειμένου να πιέσει ακόμη περισσότερο, αποκάλυψε ότι τα πρότυπα στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της μόλις αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου.

Το θέμα έχει απασχολήσει σοβαρά πολλούς υπουργούς Γεωργίας, καθώς από το 2023 οι Ευρωπαίοι παραγωγοί καλούνται, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν μία σειρά πρακτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και δη της ειδικής Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.ά.).

Αιχμές για την «απαθή στάση» της Κομισιόν

Δεν είναι λίγες οι φορές, μάλιστα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, που υπουργοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απαθή στάση που κρατά η Κομισιόν σχετικά, απαιτώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα και να τηρηθεί αντίστοιχη αυστηρότητα για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που θα εισάγονται στην Ένωση, διαφορετικά και το εισόδημα των Ευρωπαίων αγροτών θα πληγεί ανεπανόρθωτα και η Πράσινη Συμφωνία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ήδη από το 2017 είχε υπογραμμίσει ότι «όλες οι εισαγωγές τροφίμων της ΕΕ πρέπει -με σεβασμό στην αρχή της συμμόρφωσης- να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με τις υγειονομικές, φυτοϋγειονομικές (ΥΦΠ), εργασιακές και περιβαλλοντικές συνθήκες», προειδοποιώντας ότι «κατά τις διαπραγματεύσεις οποιασδήποτε εμπορικής πολιτικής, είναι σημαντικό για τους καταναλωτές της να απαιτεί η ΕΕ ότι όλα τα εισαγόμενα τρόφιμα πληρούν τα ίδια ευρωπαϊκά πρότυπα», όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, τους υγειονομικούς ελέγχους των ζώων και των φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

Κοινή δήλωση

Μόλις στα τέλη Ιουλίου, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο εξέδωσαν από κοινού δήλωση, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα πρότυπα που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα και στα πρότυπα που θα ισχύουν για τα εισαγόμενα, «προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως η αλλαγή του κλίματος και η απώλεια βιοποικιλότητας, θέματα παγκόσμιας ανησυχίας, και να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών για υψηλότερης ποιότητας και πιο βιώσιμα τρόφιμα».

Αναφέρουν, δε, ότι «είναι σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται από τους κανόνες του ΠΟΕ, να απαιτεί τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις παραγωγής, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα πρότυπα υγείας, τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και τα πρότυπα περιβάλλοντος, που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ και συνάδουν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο”».

Έκθεση

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η Κομισιόν να παρουσιάσει, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2022, έκθεση με την οποία θα αξιολογείται η λογική και νομική σκοπιμότητα για την εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ για την υγεία και το περιβάλλον (συμπεριλαμβάνονται τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και οι διαδικασίες και μέθοδοι παραγωγής) στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα, ενώ θα πρέπει να προσδιορίζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ορθή εφαρμογή τους, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Αυτή η έκθεση, όπως συμφώνησαν οι τρεις θεσμοί, θα καλύπτει όλους τους σχετικούς τομείς δημόσιας πολιτικής, δηλαδή την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, την Περιβαλλοντική Πολιτική και την Κοινή Εμπορική Πολιτική.

Η Κομισιόν, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε ότι «εκτός από τα πρότυπα υγείας και ορθής γεωργικής πρακτικής, που εξετάζονται επί του παρόντος», θα εξετάσει και τρόπους για να συνεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές πτυχές όταν αξιολογούνται αιτήσεις για ανοχές κατά την εισαγωγή όσον αφορά ουσίες που στερούνται πλέον έγκρισης στην ΕΕ και για να τηρούνται παράλληλα τα πρότυπα και οι υποχρεώσεις του ΠΟΕ.

Γαλλία

Σημειώνεται ότι το θέμα απασχολεί σοβαρά τη Γαλλία, η οποία έχει ήδη εκφράσει την προτεραιότητα που θα θέσει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, αναλαμβάνοντας την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Γεωργίας, J. Denormandie, η εφαρμογή δίκαιων προτύπων κατά τις εισαγωγές των αγροτικών προϊόντων θα είναι ο βασικός στόχος της Γαλλίας.