Μηλιά-αχλαδιά: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του φουζικλάδιου και της καρπόκαψας

Τις αρκετά ασταθείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (δροσερές για την εποχή θερμοκρασίες, μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις και υψηλή σχετικά υγρασία), που ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας του φουζικλάδιου, καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας, Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Επισημαίνεται ότι η μολυσματικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και μετρίως υψηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των καρπών από τους παθογόνους μύκητες με τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου μυκητοκτόνου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τους μύκητες, σε όσους βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς και σε όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω υπερβολικής άρδευσης, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες γενικότερα αλλάξουν και επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων συνιστάται εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες, ή εφαρμογή μείγματος μυκητοκτόνων διαφορετικής ομάδας.

Για την αποφυγή φαινομένων τοξικότητας στους καρπούς, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή ευαισθησία ορισμένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσματα. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φουζικλαδίων σε μία περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα προτεινόμενα μέτρα καταπολέμησης να εφαρμόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

Καρπόκαψα

Αυτή την εποχή, ο κίνδυνος προσβολής των καρπών από καρπόκαψα είναι ακόμη μεγάλος. Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν και συνιστάται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων του εντόμου μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών από τις προνύμφες του εντόμου.

Αύξηση του αριθμού των συλλήψεων ακμαίων ανά ημέρα (με δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδομαδιαίως) ή/και διαπίστωση έστω και μικρής προσβολής στους καρπούς, πρέπει να τους κινητοποιεί άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

Ως φιλικότερα προς το περιβάλλον, προτιμώνται τα σκευάσματα εκλεκτικής δράσης, όπως οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα σκευάσματα του εντομοπαθογόνου ιού. Επίσης, συνιστάται η συνεχής εναλλαγή εντομοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

Ψύλλα αχλαδιάς

Στους οπωρώνες που διαπιστώνεται προσβολή από την ψύλλα, συνιστάται από το Περιφερειακό Κέντρο άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικών πληθυσμών του εντόμου, είναι σημαντικό να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων από διαφορετικές χημικές κατηγορίες. Κυρίως τα νέα εντομοκτόνα καλό είναι να μην εφαρμόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Κατά τους ψεκασμούς με ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασμα να διαπεράσει τα μελιτώδη εκκρίματα των προνυμφών.

Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση (υπερβολική λίπανση και πότισμα).