Μηλιά-αχλαδιά: Οδηγίες για την αντιμετώπιση του βακτηριακού καψίματος

Συστάσεις για την αντιμετώπιση του βακτηριακού καψίματος δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου. Πιο αναλυτικά, συνιστάται:

✱ Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δέντρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).

✱ Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δέντρων με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου.

✱ Κατά το κλάδεμα ή τον καθαρισμό των δέντρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5% ή διάλυμα χλωρίνης.

✱ Τα προσβεβλημένα δέντρα να κλαδεύονται χωριστά.

✱ Αποφυγή λήψης εμβολίων από μολυσμένους οπωρώνες.

✱ Ψεκασμός πριν από τη διακοπή του λήθαργου με πυκνό χαλκούχο διάλυμα, κατά προτίμηση βορδιγάλειο πολτό, ή στο φούσκωμα των οφθαλμών επέμβαση με χαλκούχο ή άλλο εγκεκριμένο σκεύασμα. Στους οπωρώνες μηλοειδών που πέρσι υπήρχαν προσβολές η παραπάνω επέμβαση είναι επιβεβλημένη.