Μηλιά: Αυξημένες οι συλλήψεις της καρπόκαψας σε Ημαθία και Πέλλα

Σημαντική αύξηση των συλλήψεων του εντόμου της καρπόκαψας στη μηλιά εμφανίζεται από τα δεδομένα των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας το χρονικό διάστημα 27-28 Ιουνίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Η δραστηριότητα του εντόμου στις περιοχές της Πιερίας εμφανίζει μια οψίμιση 4-6 ημερών. Επίσης, οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 1-4 Ιουλίου και οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) το χρονικό διάστημα 7-10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, συνιστάται επαναληπτική επέμβαση σε οπωρώνες με επιβαρυμένο ιστορικό προσβολών. Επίσης, οι αγρότες χρειάζεται να συμβουλευτούν πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, η δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και η χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, επειδή η πλειονότητα των αβγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δέντρων. Προσοχή, επίσης, να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Τέλος, η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.