Μηλιά: Χρόνοι επέμβασης για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου της καρπόκαψας, στις ορεινές περιοχές, το χρονικό διάστημα 29 Απριλίου – 1 Μαΐου (στις ημιορεινές περιοχές εκτιμάται ότι η πτήση ξεκίνησε τρεις ημέρες νωρίτερα), σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της ορεινής Πιερίας, της Ράχης Ημαθίας και της ΔΑΟΚ Καστοριάς. Με βάση το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 10-12 Μαΐου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 20-22 Μαΐου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης

Ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο, είναι:

 15-19 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.

 22-25 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

 Για τα ημιορεινά να υπολογίσετε τρεις ημέρες νωρίτερα.