Μήνας πληρωμών ο Οκτώβριος – Επιστρέφεται το Αποθεματικό Κρίσης – Εξοφλούνται τα υπόλοιπα της Ενιαίας του 2018

✱ Πριν από την προκαταβολή του 70% της Βασικής, επιστρέφονται 17 εκατ. ευρώ από το Αποθεματικό Κρίσης
✱ Μαζί και τα υπόλοιπα των άμεσων ενισχύσεων του 2018

Ποδαρικό με πληρωμές αναμένεται να κάνει ο Οκτώβριος, καθώς σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», μέσα στην πρώτη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας ύψους 17 εκατ. ευρώ και η καταβολή των υπολοίπων των άμεσων ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Στη συνέχεια, και με το κλείσιμο ουσιαστικά του οικονομικού έτους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προετοιμαστεί ώστε προς τα τέλη του μηνός να προχωρήσει στη χορήγηση της αυξημένης προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης για το 2019.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΥΧ», στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου, οπότε και την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, να πιστωθούν αφενός τα 17 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ, αφετέρου τα υπόλοιπα της ΕΑΕ 2018 που δεν είχαν πληρωθεί στους δικαιούχους.

Δημοσιονομική Πειθαρχία

Υπενθυμίζεται ότι, τον Νοέμβριο του 2018, η Κομισιόν ανακοίνωσε την επιστροφή συνολικού ποσού 444 εκατ. ευρώ στους Ευρωπαίους αγρότες. Πρόκειται για χρήματα που αφαιρέθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2018 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΑΠ, για τη δημιουργία του Αποθεματικού Γεωργικής Κρίσης. Από το ποσό αυτό, τα 17 εκατ. επιστρέφονται στους Έλληνες δικαιούχους παραγωγούς και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου 2019.

Οι Έλληνες παραγωγοί, όμως, δεν θα περιμένουν έως τα μέσα του μηνός –οπότε και εκπνέει η προθεσμία–, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη τρέχει τη διαδικασία για την επιστροφή του ποσού, με στόχο η εντολή πληρωμών να δοθεί στις 3 Οκτωβρίου 2019.

Παράλληλα, ο Οργανισμός πρέπει να κλείσει και τις εκκρεμότητες όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις του περασμένου έτους. Γι’ αυτόν τον λόγο, «τρέχει» τις εργασίες ελέγχων, όπως προβλέπεται, ενώ προς το παρόν, δεν είναι γνωστό το ύψος των οφειλόμενων.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για υπόλοιπα (έτους 2018) της Βασικής, του Πρασινίσματος, της Ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, αλλά και όλων των συνδεδεμένων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και των Μέτρων Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου.

Πριν από την παρέλαση

Όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «ΥΧ», το 70% της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2019 αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους παραγωγούς πριν από την 28η Οκτωβρίου, και δη την εβδομάδα που προηγείται της εθνικής εορτής. Θυμίζουμε ότι η ημερομηνία πρόκειται να οριστικοποιηθεί, όταν πια επίσημα –τυπικά δε– ληφθεί η τελική απόφαση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκκαθάριση

Όσο για την εκκαθάριση της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2019, δηλαδή την καταβολή του υπόλοιπου 30%, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, μαζί με τη χορήγηση της Πράσινης και της Ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Διαδικασία εξάλλου που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια.

Ακατάσχετο

Υπενθυμίζεται ότι από πέρσι ισχύει το ετήσιο ακατάσχετο για τους αγρότες έως το ποσό των 7.500 ευρώ. Δηλαδή δεν παρακρατούνται και δεν συμψηφίζονται έως το ποσό αυτό οι άμεσες ενισχύσεις (πληρωμές για Βασική, Πρασίνισμα, Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, Μικροκαλλιεργητές, Συνδεδεμένες, Ειδική Βάμβακος) για τυχόν υφιστάμενες οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ισχύει κανονικά για τους παραγωγούς και το ακατάσχετο του λογαριασμού, ύψους 1.250 ευρώ μηνιαίως.