Οι καλλιέργειες των κηπευτικών, αποτελούν ένα από τους πιο δυναμικούς τομείς της Ελληνικής γεωργίας. Τα υψηλής ποιότητας παραγόμενα προϊόντα ξεχωρίζουν τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές του εξωτερικού ανταγωνίζοντας χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονός παραγωγός έχουν πολλές διαστάσεις ξεκινώντας από τις εντονότερες πιέσεις από έντομα, τις ανθεκτικότητες από μη ορθολογική χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας μέχρι την εμπορία και το marketing του τελικού παραγόμενου προϊόντος.

Η Syngenta έχοντας ως γνώμονα, να είναι αρωγός σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και μέσα από συνεχή έρευνα, παρέχει σημαντικά εργαλεία και λύσεις ώστε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη γεωργία.

Τα τελευταία χρόνια η πίεση από εντομολογικές προσβολές αλλά και από ιώσεις έχουν αυξηθεί. Ο αλευρώδης, ο Θρίπας και η Tuta Absoluta προκαλούν σημαντικές ζημιές τόσο άμεσα από προσβολές σε φυτά και καρπούς όσο και έμμεσα αφού αποτελούν και φορείς σημαντικών ιώσεων.

Το Minecto Alpha αποτελεί το νέο πολυδύναμο όπλο, που παρέχει υψηλή προστασία έναντι αλευρώδη, αφίδας, λεπιδοπτέρων, λιριόμυζας, Τuta Absoluta και θρίπα, ενώ συγχρόνως περιορίζει την πιθανότητα εξάπλωσης ιώσεων σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Την Τετάρτη στις 8 Ιουλίου παρουσιάσαμε σε ζωντανή μετάδοση στο κανάλι μας στο You Tube, όλα τα πλεονεκτήματα, τις λύσεις καθώς και πολλές μαρτυρίες παραγωγών από Ελλάδα και Ισπανία.

 Για πρώτη φορά θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε μέσω Virtual tours καλλιέργειες όπου έχουμε εφαρμόσει το Minecto Alpha, για να δείτε την υψηλή αποτελεσματικότητα και προστασία.

Καλλιέργεια: Τομάτα Πηγή: 29 πειράματα στη ζώνη της Μεσογείου, Syngenta 2009-2013

Μέσα από πολύχρονο πειραματισμό το Minecto Alpha έχει αποδείξει την υψηλή του αποτελεσματικότητα αλλά και τη συμβατότητα του με προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης όπου χρησιμοποιούνται ωφέλιμα έντομα και βομβίνοι.

Ο συνδυασμός των δύο δραστικών αποδίδει υψηλότερη προστασία από ιώσεις αφού το Cyantraniliprole με την εντομοκτόνο δράση του μειώνει τους πληθυσμούς των εντόμων φορέων ιώσεων και το Acibenzolar-S-methyl δρα ως βιοδιεγέρτης μειώνοντας τη μετάδοση ιώσεων λόγω της ενεργοποίησης της φυσικής άμυνας των φυτών (SAR)

Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευελιξία εφαρμογής του,αφού δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής είτε με ψεκασμό φυλλώματος είτε μέσω του συστήματος άρδευσης

Όσον αφορά τα μυζητικά έντομα διαθέτει ένα μοναδικό τρόπο δράσης (Μode of Action) αποτελώντας ένα εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης ανθεκτικοτήτων σε ένα πρόγραμμα εναλλαγής ψεκασμών

Το ευρύ φάσμα και η μεγάλη διάρκεια δράσης του, σύγχρονος με την προστασία που παρέχει σε ιώσεις αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο εργαλείο προστασίας των καλλιεργειών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Καλλιέργεια

 Αλευρώδεις

Αφίδες

Λεπιδόπτερα

Λιριόμυζα

Tuta Absoluta

Θρίπες

Τομάτα (Θ)

 

Πιπεριά (Θ)

 

 

Μελιτζάνα (Θ)

 

Αγγούρι (Θ)

 

 

Κολοκύθι (Θ)

 

 

Καρπούζι (Θ)

 

 

Μαρούλι (Υ)

 

 

 

 

Πεπόνι (Θ)

 

 

               

Πλέον στο οπλοστάσιο μας προστίθεται μία νέα καινοτόμος λύση που συνδυάζει και καλύπτει τις σημαντικότερες ανάγκες των κηπευτικών καλλιεργειών