Μνημόνιο Συνεργασίας Επιμελητηρίου Σερρών και Διεθνούς Πανεπιστημίου

Μια σημαντική συνεργασία για την επιχειρηματικότητα, αλλά και τη διασύνδεση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες μεταξύ του Επιμελητηρίου Σερρών και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, το οποίο εδρεύει στην πόλη των Σερρών.

Στόχος της συνεργασίας αυτής, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Αθανάσιο Μαλλιαρά, είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων και η διά βίου μάθηση επιχειρηματιών, επαγγελματιών και εργαζομένων, όπως και η διαρκής ενημέρωση επιχειρήσεων για τις δράσεις του ΔΙΠΑΕ και των φοιτητών για δράσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

«Σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε ένα γραφείο διασύνδεσης μεταξύ του Επιμελητηρίου και του συγκεκριμένου τμήματος για την κάλυψη θέσεων πρακτικής από φοιτητές σε τοπικές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο πλάνο βρίσκεται η επαναλειτουργία της σχολής επιχειρηματία και μια σειρά από άλλες κοινές δράσεις και ενέργειες που θα αποφέρουν οφέλη τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στην αγορά των Σερρών», υπογραμμίζει ο κ. Μαλλιαράς.

Μεταξύ άλλων, στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται η διοργάνωση ημερίδων που θα έχουν ως σκοπό τη διάχυση της γνώσης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, την ενημέρωση των φοιτητών και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα, όπως και οι ενημερώσεις προς νέους επιχειρηματίες σχετικά με τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουν κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης.

Στο περιθώριο της συνεργασίας, όπως επισημαίνει ο κ. Μαλλιαράς, και με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, αναμένεται η από κοινού υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό και διμερή Επιμελητήρια για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, όπως και η εκπόνηση ερευνών για θέματα που απασχολούν την αγορά εργασίας και την εκπαιδευτική κοινότητα.