Μόλις το 78% του κόστους καλύπτει η τιμή που λαμβάνουν οι Γερμανοί αγελαδοτρόφοι

Κάτω από το κόστος παραγωγής κυμαίνεται η τιμή που λαμβάνουν για το γάλα που παραδίδουν στη βιομηχανία οι Γερμανοί αγελαδοτρόφοι, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση κόστους για τον κλάδο που δημοσίευσε το ευρωπαϊκό Γραφείο Αγροτικών Μελετών (ΒΑL).

Ειδικότερα, η μέση τιμή του αγελαδινού στη χώρα τον Απρίλιο του 2019 ήταν 34,56 λεπτά/κιλό, όταν το κόστος ανερχόταν σε 44,33 λεπτά/κιλό.

«Το διαρκές χάσμα ανάμεσα στο κόστος παραγωγής του γάλακτος και τις τιμές εισκόμισης δείχνει ότι η γαλακτοβιομηχανία μάς πληρώνει τα απολύτως απαραίτητα ώστε να συνεχίζουμε να της παρέχουμε προϊόν, σε εμάς όμως δεν μένει τελικά τίποτα», σχολίασε σχολίασε ο Johannes Pfaller, αγελαδοτρόφος από τη νότια Γερμανία και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος (EMB).

«Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει άμεσα», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι παράλληλα θα πρέπει να τερματιστεί και ο προσανατολισμός της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής προς τις φθηνές πρώτες ύλες σε ό,τι αφορά τόσο τη βιομηχανία γάλακτος, όσο και τη βιομηχανία τροφίμων εν γένει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Απριλίου 2019, το κόστος παραγωγής γάλακτος για τους Γερμανούς αγελαδοτρόφους εμφανίζεται αυξημένο κατά 7% σε σύγκριση με το 2010, που χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς.