Μόνο για ενταγμένους νεοεισερχόμενους βιολογικών με έτος εφαρμογής το 2019 η πρόσκληση για τα συστήματα ποιότητας – Από 9/11 οι αιτήσεις   

Ενεργοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 18 Δεκεμβρίου, και αφορά μόνο το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι είναι μόνο παραγωγοί της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και όπως διευκρινίζεται στην πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για δαπάνες που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα είδη πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής, καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση