Μόνο γαλακτοκομικά με ελληνικής προέλευσης συστατικά θα έχουν ελληνική σημαία

Αν θέλω ελληνικό γάλα ΠΡΟΣΕΧΩ στην ΕΤΙΚΕΤΑ:

«Η χρήση της ελληνικής σημαίας νοείται μόνο σε προϊόντα που η προέλευση του γάλακτος και των λοιπών γαλακτοκομικών συστατικών είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης και τους έχει απονεμηθεί το “Ελληνικό Σήμα”, βάσει της ΚΥΑ Κ4 7838/2014 (Β’ 1432)». Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. απόφασης 1710/51865 Β’ 1295), η οποία αναφέρεται σε λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων περί της υποχρεωτικής επισήμανσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα του πρόσφατου νόμου 4492/2017 (Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις).

Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος αναγραφής της προέλευσης στις ενδείξεις του προϊόντος, στην περίπτωση μίξης γάλακτος, καθώς και στην περίπτωση που η χώρα αρμέγματος-επεξεργασίας-συσκευασίας είναι μία.

Για τα προϊόντα ΠΟΠ διευκρινίζεται ότι «δεν αναγράφεται επιπλέον επισήμανση περί προέλευσης του γάλακτος και ισχύουν οι ειδικότερες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις».

Δείτε εδώ όλη την υπουργική απόφαση