Αυτό το άρθρο είναι 17 μηνών

Μπορεί η ευφυής γεωργία να συμβάλει στην προστασία των φυσικών πόρων;

Ψηφιακά συστήµατα στην υπηρεσία του αγρότη και του περιβάλλοντος
10/02/2023
3' διάβασμα
borei-i-effyis-georgia-na-symvalei-stin-prostasia-ton-fysikon-poron-284981

του Δημήτριου Τσεσμελή, γεωπόνου PhD,
διευθυντή Τεχνολογίας Προϊόντων & Υπηρεσιών της NEUROPUBLIC

Σήμερα, η γεωργία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χειρωνακτική εργασία.

Με την ψηφιακή τεχνολογία και το 5G, η γεωργία μπορεί να μετασχηματιστεί υποστηρίζοντας την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Παράλληλα, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 που στηρίζει τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, σε συνδυασμό με την ευφυή γεωργία –μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας που μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος, αλλά και σπουδαία ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή– μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, ώστε να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ιστορία της σύγχρονης γεωργίας που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στους φυσικούς πόρους.

Η τεχνολογία γίνεται αρωγός του σύγχρονου αγρότη απέναντι σε μια βασική πρόκληση της εποχής: το «πρασίνισμα» του γεωργικού τομέα

Ευφυή συστήματα στην υπηρεσία του αγρότη

Στη NEUROPUBLIC, οραματιζόμαστε και έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ευφυούς γεωργίας –το gaiasense– που εξελίσσεται συνεχώς και αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές λύσεις, τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η μεταφορά, η επεξεργασία και τα αποτελέσματα των γεωχωρικών μεγάλων δεδομένων να γίνονται σε υψηλότερες ταχύτητες και με μεγάλη αξιοπιστία.

Άλλωστε, απώτερος σκοπός της ευφυούς γεωργίας είναι να συμβάλει στις αποφάσεις των παραγωγών, έγκαιρα και έγκυρα ώστε, εντέλει, να αποκαταστήσουν και να αναπτύξουν πιο βιώσιμα, ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα, προκειμένου να μειωθούν ή και να μετριαστούν οι επιπτώσεις πολλαπλών (διαφορετικών) φαινομένων.

Το gaiasense είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας που καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα από το χωράφι (κλίμα, έδαφος, νερό, στοιχεία καλλιεργειών, εργασίες στο αγροτεμάχιο, δορυφόρους, drones), προκειμένου να βοηθήσει τον αγρότη να πάρει έγκαιρες και στοχευμένες αποφάσεις.

Είναι ένα εργαλείο για τις εργασίες που θα οδηγεί στη μείωση των εισροών του, δηλαδή στα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και αρδεύσεις, ενώ θα βοηθά να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν την καλλιέργειά του, να βελτιώσει την παραγωγή του τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της γεωργίας στους φυσικούς πόρους και, τελικά, να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στα αγροτικά του προϊόντα έχοντας μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων, με βασική και πιο επείγουσα την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να καταβληθεί υπέρτατη προσπάθεια για τη χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων, ώστε η «Πράσινη Επανάσταση» να μετατραπεί σε «Αειθαλή Επανάσταση».

Το gaiasense αποτελεί μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στα σημερινά γεωργικά προβλήματα, όπως η ανάγκη σταθερότητας της παραγωγικότητας με περιβαλλοντικές ανησυχίες, ιδιαίτερα δε σε θέματα νιτρορύπανσης, ερημοποίησης, υποβάθμισης των υδατικών-εδαφικών πόρων, αλλά και στις επιπτώσεις της γεωργίας στη βιοποικιλότητα.

Με δυο λόγια, μπορούμε να πούμε ότι το gaiasense όχι μόνο στοχεύει στην αύξηση των οικονομικών αποδόσεων και στη μείωση των ενεργειακών εισροών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, αλλά στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να κερδίζει περισσότερα με λιγότερα χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.

ΓΡΑΦΕΙ: